satrati

satrati
sàtrati (koga) svrš. <prez. sàtarēm, pril. pr. -āvši, prid. trp. sȁtrān>
DEFINICIJA
vrlo jakim udarcem ili naletom uništiti, zdrobiti ili ubiti
ETIMOLOGIJA
vidi satrti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sàtrati — (koga) svrš. 〈prez. sàtarēm, pril. pr. āvši, prid. trp. sȁtrān〉 vrlo jakim udarcem ili naletom uništiti, zdrobiti ili ubiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàtirati — (što, koga, se) nesvrš. 〈prez. sàtirēm (se), pril. sad. sàtirūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}satrti{{/ref}}, {{ref}}satrati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • satirati — sàtirati (što, koga, se) nesvrš. <prez. sàtirēm, pril. sad. sàtirūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. satrti, satrati ETIMOLOGIJA vidi satrti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”