sav

sav
sȁv (svȁ ž, svȅ sr) zam. prid. <G svèga, A svèga/sȁv (za neživo), D svèmu, L svȅm/svèmu, I svȋm/svíme>
DEFINICIJA
1. koji je bez iznimke [sav svijet; svi ljudi; sve plemstvo]; cjelokupan
2. cio, čitav shvaćen u cjelini [sve selo cijelo/čitavo]
3. cio, čitav shvaćen kao ukupnost svojstava [sva ta sirotinja, uza svu nevolju]
4. u raznim kontekstima u zn. jako, vrlo, u velikoj mjeri obuzet (sam) čime [sav sam očajan; sav sam rasprodan, žarg. vrlo sam zauzet poslom, traže me na sve strane; sav (je) pozelenio zavidan je; (slika zelenila u licu kao znak zavisti i bolesnog stanja); sav (je) usplamtio, sav (je) uzdrhtao jako se uzbudio zbog čega; ob. od želje za čim, znatiželje, pohlepe, zavisti]
5. (sr) (kao objekt u rečenici) ukupna količina, potpuna cjelina bez ostatka [prodao sam sve]
FRAZEOLOGIJA
A[i]. biti sve i sva[/i] 1. biti malo ovo, malo ono 2. imati veliku vlast;
govoriti o svemu i svačemu govoriti o različitim stvarima, svašta;
ni za sav svijet ni po koju cijenu, nipošto;
za sva vremena zauvijek;
na (u) sav mah vrlo živo;
po svoj prilici, sva je prilika vrlo je vjerojatno;
sva sila (nečega) golemo mnoštvo (čega);
sav sam lud (zbunjen) izvan sebe sam od briga, žurbe, posla i sl.;
sav sam se sledio 1. smrznuo sam se od zime 2. pren. jako sam se uplašio;
sva sreća velika je sreća, imam sreću;
[i]B. svatko zna sve[/i] iron. svi se prikazuju kao jako pametni;
sve (ti) je to (ništa, glupost itd.) u dijaloškoj situaciji i izravnom obraćanju kao zaključak na prije rečeno;
[i]C. svega me oblilo[/i] uznojio sam se od straha;
vikati iz svega glasa, na (u) sav glas, na sva usta vrlo glasno;
baviti se svim i svačim baviti se raznim poslovima;
sa svim + instrumental imenice [boli me grlo sa svim medom koji jedem = bez obzira na (med), unatoč tome što (pijem med), uza sav (med)]
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. vьsь (rus. ves', stpolj. wszy), lit. visas

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sav — sav; sav·able; sav·age·dom; sav·age·ly; sav·age·ness; sav·age·rous; sav·age·ry; sav·ag·ism; sav·a·nil·la; sav·a·ra; sav·a·rin; sav·a·tion; sav·e·loy; sav·er; sav·in; sav·ing·ly; sav·ing·ness; sav·ior; sav·ior·ess; sav·ior·hood; sav·ior·ship;… …   English syllables

  • SAV — may refer to : * SAV Creation, a compagny that designed the 1995 Rollin video game * SAV Studios in London having produced Easy Cure before they became The Cure * Scania Vabis SAV m/43, a 1943 Swedish tank * Schweizerische Aktuarvereinigung, the… …   Wikipedia

  • Sav m/43 — Классификация штурмовое орудие Боевая масса, т 12,4 Экипаж, чел. 4 …   Википедия

  • sav|in — or sav|ine «SAV ihn», noun. 1. a juniper shrub whose tops yield an oily drug used in medicine. 2. this drug. 3. any one of various junipers, such as the red cedar. ╂[Old English safīne < Vulgar Latin savina < Latin (herba) sabīna Sabine… …   Useful english dictionary

  • šav — šȁv m <N mn šàvovi> DEFINICIJA 1. [i] (+ potenc.)[/i] a. spoj dvaju sašivenih komada tkanine; rub b. cik cak crta po kojoj srastaju kosti lubanje c. crta po kojoj su zavarivanjem ili zakivanjem spojeni komadi metala 2. med. spajanje… …   Hrvatski jezični portal

  • sav|vy — «SAV ee», verb, vied, vy|ing, noun, adjective. Slang. –v.t., v.i. to know; understand: »You think you are wise, but there s a lot of things you don t savvy (Owen Wister). –n. understanding; intelligence; …   Useful english dictionary

  • Sav. — Sav., bei Tiernamen Abkürzung für J. C. de Savigny (s. d. 1) …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • .sav — sav,   Erweiterung einer Datei, die eine Sicherungskopie (Backup) enthält …   Universal-Lexikon

  • sav — sb., en, e, ene …   Dansk ordbog

  • SAV — Die Abkürzung SAV steht für: Sachanlagevermögen, siehe Anlagevermögen Sächsischer Apothekerverband ṣallā ʾllāhu ʿalayhi wa sallam („Gott segne ihn und schenke ihm Heil!“), eine islamische Eulogie, siehe Eulogie (Islam) Flughafen Savannah/Hilton… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”