sauriji

sauriji
sàūriji m mn
DEFINICIJA
zool. geol. skupno ime za izumrle gmazove; živjeli u trijasu i kasnije
ETIMOLOGIJA
nlat. Sauria ← grč. saȗros: gušter

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sàūriji — m mn zool. geol. skupno ime za izumrle gmazove (Sauria); živjeli u trijasu i kasnije …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”