sebe

sebe
sȅbe zam. (povratno-posvojna) <G D sȅbi/si, A sȅbe/se, L sȅbi, I sȍbōm>
DEFINICIJA
1. zamjenjuje svako gramatičko lice u jednini i množini kada se subjekt ne izriče ponovno u jednom od kosih padeža [poslovođa voli imati dobre radnike blizu sebe[i]: [/i] blizu poslovođe; mladić je laskao sebi i drugima[i]: [/i] mladiću i drugima]
2. značenjem odstupa od zamjenjivanja [netko bi htio sve uzeti za sebe/sebi → za nekoga]
FRAZEOLOGIJA
A. biti na se reg. biti svojeglav, biti na svoju ruku;
držati do sebe poštovati sam sebe, misliti na svoj glas, imati samopoštovanja;
ići od sebe vršiti veliku nuždu (pristojan oblik izražavanja u nekim dijelovima građanskog društva i u nekim generacijama);
ne znati za se 1. izgubiti svijest 2. ne biti svjestan svoje osobe, ne biti samostalan i sposoban brinuti se o sebi (ob. o djeci);
(biti) izvan sebe (od radosti itd.) u velikom uzbuđenju;
naći sebe usmjeriti se, postati svjestan svojih želja i namjera;
polagati na sebe (na se) držati do svoga dobrog života;
poznavati sebe znati svoje mogućnosti, svoje dobre i loše strane;
preuzeti na sebe (preuzeti na se) primiti odgovornost za što;
sebe samog svoje osobe, svoje osobnosti, svoje ličnosti, svoga personaliteta, svoga bića [osuđen da ostane glumac sebe samog, zamjenik vlastitog bića, čovjek vidi da sve što može saznati od čovjeka ostaje puki simbol];
u se i na se pejor. gledajući samo trenutno zadovoljenje tjelesnih potreba a ne trajne vrijednosti;
uvući se u sebe (uvući se u se) 1. skupiti se (u pranju i sl.) 2. biti snužden, pokunjen, potišten;
uzdati se u se i u svoje kljuse računati samo na vlastite sposobnosti i snagu;
uzeti na sebe 1. preuzeti kao obvezu 2. prebaciti na se kao krivnju ili odgovornost;
za sebe 1. (za se) u svom interesu [radi za sebe/za se] 2. poseban, osobito [to je nešto za sebe; to je stvar za sebe];
za sebe i svoje (za se i svoje) formula na obiteljskim grobnicama koju ispisuje onaj koji je izgradio;
[i]B. doći (k) sebi[/i] 1. povratiti se iz bolesti, nemoći, nesvjestice 2. pribrati se, prestati se zanositi iluzijama;
kao ni sebi ni svome, v. svoj ;
prema sebi u skladu sa svojom vrijednošću;
samo po sebi kao objektivna datost, po sebi, po svom bitku;
sve sebi (hoće, uzima i sl.) vrlo je sebičan, gramziv je;
tko ne zna sebi ne zna ni drugome, v. drugi
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. sebe (rus. sebjá, polj. siebie) ≃ lat. (D jd) sibi: sebi

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Sebe — is the name of the second former capital of the German colony of German Togoland, from 1887, when it replaced Bagid, till 1897, when it was replaced by the present capital, Lomé.ource* [http://www.worldstatesmen.org/Togo.html#German… …   Wikipedia

  • sebe — s. f. 1. Tapume vegetal para impedir a entrada em terras cultivadas. 2. Tabique; taipa. 3. Tapume de varas delgadas com que se cerca o tabuleiro do carro e se ampara a carga …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • sebe — (Del lat. saepes). 1. f. Cercado de estacas altas entretejidas con ramas largas. 2. Ast. seto vivo …   Diccionario de la lengua española

  • SEbE — abbrev. southeast by east …   English World dictionary

  • sebe — (Del lat. saepes, seto.) ► sustantivo femenino Cerca de estacas altas entretejidas con ramas largas: ■ la finca está rodeada por una sebe. * * * sebe (del lat. «saepes») 1 f. *Cerca o *valla formada con estacas trabadas con ramas. 2 (Vizc.) Matas …   Enciclopedia Universal

  • Sebé, S. — S. Sebé (1. Nov.), ist ein Heiliger, der in der Gascogne verehrt wird. S. S. Severus. (Guerin.) …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

  • sebe... — prvi del zloženk nanašajoč se na (samega) sebe: sebehvalen, sebeljuben, sebevidnost …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Sebe River — The Sébé (or Sebe) River is a river which flows in Gabon.It is a tributary of the Ogooue River, and passes through Okondja, Haut Ogooué. Its own tributaries are the Loula River and the Lebiri River.References*National Geographic.2003. African… …   Wikipedia

  • Sebe-Brikolo Department — Infobox Settlement name = Sebe Brikolo settlement type =Department official name = other name = native name = nickname = motto = imagesize = image caption = flag size = image seal size = image shield = shield size = image blank emblem = blank… …   Wikipedia

  • SEbE — See southeast by east. * * * …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”