selilac

selilac
sèlilac (sèlitelj) m <G -ioca, N mn -ioci>
DEFINICIJA
1. onaj koji se ne ustaljuje, koji se seli (iz mjesta u mjesto, iz stana u stan), usp. nomad
2. onaj koji seli, koji obavlja selidbe; selitelj
ETIMOLOGIJA
vidi seliti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sèlilac — (sèlitelj) m 〈G ioca, N mn ioci〉 1. {{001f}}onaj koji se ne ustaljuje, koji se seli (iz mjesta u mjesto, iz stana u stan), {{c=1}}usp. {{ref}}nomad{{/ref}} 2. {{001f}}onaj koji seli, koji obavlja selidbe; selitelj …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nòmād — m 〈G nomáda〉 1. {{001f}}a. {{001f}}pripadnik skupine bez stalne postojbine, onaj koji se seli (lovci, ribari, stočari); selilac b. {{001f}}pren. onaj tko se često seli i mijenja boravište, stan itd. 2. {{001f}}skitalac, lutalica ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sèlica — ž 1. {{001f}}zool. ptica ili riba koja u određeno doba godine mijenja obitavalište [ptica ∼], opr. stanarica 2. {{001f}}pren. iron. ekspr. osoba koja često mijenja prebivalište; selilac ∆ {{001f}}ptica ∼ razg. onaj koji je sklon lakom mijenjanju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sèlilački — pril. kao selilac, na način selioca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • selica — sèlica ž DEFINICIJA 1. zool. ptica ili riba koja u određeno doba godine mijenja obitavalište [ptica selica], opr. stanarica 2. pren. iron. ekspr. osoba koja često mijenja prebivalište; selilac SINTAGMA ptica selica razg. onaj koji je sklon lakom… …   Hrvatski jezični portal

  • selilački — sèlilački pril. DEFINICIJA kao selilac, na način selioca ETIMOLOGIJA vidi seliti …   Hrvatski jezični portal

  • nomad — nòmād m <G nomáda> DEFINICIJA 1. a. pripadnik skupine bez stalne postojbine, onaj koji se seli (lovci, ribari, stočari); selilac b. pren. onaj tko se često seli i mijenja boravište, stan itd. 2. skitalac, lutalica ETIMOLOGIJA grč. nomás:… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”