realan

realan
rȅālan prid. <odr. -lni>
DEFINICIJA
1. a. koji postoji u stvarnosti; stvaran, istinit, zbiljski [realno stanje] b. koji je uzet iz života, utemeljen na iskustvu; pravi, istinski [realan problem] c. fil. koji objektivno i zbiljski postoji, neovisno o ljudskom mišljenju i spoznaji, opr. idealan (1b)
2. koji se može ostvariti, primijeniti, izvršiti; ostvariv, primjenjiv, izvršiv [realni cilj]
3. koji je povezan sa stvarnim potrebama i mogućnostima; praktičan [realan čovjek]
SINTAGMA
realna cijena trg. cijena koja se postiže na tržištu i odgovara cijenama drugih istovrsnih proizvoda ili izvršenih usluga;
realna definicija definicija koja objašnjava prirodu stvari, a ne njezino etimološko značenje;
realna gimnazija srednja škola u kojoj se više uče prirodne znanosti i živi jezici; realka, usp. klasična gimnazija, v. klasičan ;
realna kamatna stopa ekon. realni kamatnjak, prilagođen očekivanoj promjeni razine cijena, odnosno očekivanoj inflaciji;
realna nadnica količina proizvoda što ih radnik može kupiti za novac dobiven kao zaradu;
realna unija zajednica dviju ili više država koja se zasniva na međunarodnom ugovoru sklopljenom u cilju trajnog zajedničkog vođenja vanjske politike, pri čemu svaka članica zadržava svoju neovisnost;
realna vrijednost ekon. stvarna vrijednost nekog novca, papira i sl., opr. nominalna vrijednost, v. nominalan ;
realna znanost term. znanost čiji je predmet bavljenja u neposrednoj vezi sa životom (prirodne znanosti, tehnika i sl.);
realni broj mat. osnovni matematički pojam, obuhvaća sve racionalne brojeve i sve granične vrijednosti konvergentnih nizova racionalnih brojeva, dakle i iracionalne brojeve poput π, e; stvarni broj, opr. imaginarni broj, v. imaginaran ;
realni stjecaj pravn. slučaj kada počinitelj kaznenoga djela odgovara za više krivičnih djela počinjenih odvojeno, ali mu se za sva djela sudi istodobno
ETIMOLOGIJA
srlat. realis: stvarni ≃ lat. res: zbilja, istina

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ı̏reālan — prid. 〈odr. lnī〉 kojega nema u realnosti, koji ne postoji; nezbiljski, nestvaran, nerealan ✧ {{001f}}srlat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅreālan — nȅreāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji ne počiva u stvarnosti, koji je izvan realnosti [∼na slika]; nestvaran 2. {{001f}}koji je nemoguće ostvariti [∼ni planovi]; neostvariv, iluzoran …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prizèmljiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prìzemljīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prìzemljen, gl. im. prizemljénje〉 (o avionu, svemirskom brodu i sl.) 1. {{001f}}(što, se) spustiti (se) na zemlju bez štete i povrede; aterirati 2. {{001f}}(koga, se)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prizemljiti — prizèmljiti svrš. <prez. prìzemljīm, pril. pr. īvši, prid. trp. prìzemljen, gl. im. prizemljénje> DEFINICIJA (o avionu, svemirskom brodu i sl.) 1. (što, se) spustiti (se) na zemlju bez štete i povrede; aterirati 2. (koga, se) pren. postati… …   Hrvatski jezični portal

  • realistički — realìstičkī prid. DEFINICIJA koji je uzet iz stvarnog života [realistički prikaz života]; stvaran, realan, realističan, opr. nestvaran, irealan, nerealan ETIMOLOGIJA vidi realan …   Hrvatski jezični portal

  • realno — rȅālno pril. DEFINICIJA na realan način, stvarno, konkretno ETIMOLOGIJA vidi realan …   Hrvatski jezični portal

  • Esperanto profanity — is the profane or indecent vocabulary of Esperanto. Some profane words in Esperanto were formulated out of the core vocabulary established in this constructed language; or by giving specific profane or indecent senses to regularly formed… …   Wikipedia

  • brôj — m 〈G brȍja, N mn bròjevi〉 1. {{001f}}mat. osnovni matematički pojam, nastao apstrahiranjem predodžbe o veličini konačnog skupa sastavljenog od pojedinačnih objekata (prebrojavanje skupa, rezultat je prirodan broj), odnosno karakteristikama… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅstvāran — prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji nije stvaran; nezbiljski, izmišljen, {{c=1}}usp. {{ref}}realan{{/ref}}, opr. stvaran 2. {{001f}}koji se pričinio; sablastan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍtencijālan — prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji još nije aktualan ili realan; latentan, moguć [∼ problem] 2. {{001f}}koji je sposoban da se razvije [∼ izvor energije] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”