reflektirati

reflektirati
reflektírati dv. <prez. reflèktīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. (što, se) a. odbiti/odbijati, odraziti/odražavati (svjetlost, elektromagnetske valove) b. biti/bivati, postati/postajati odraz, biti slika čega
2. (na što, na koga) položiti/polagati pravo na što, željeti što postići
3. (se) doći/dolaziti do izražaja u nekoj popratnoj pojavi; odražavati se
ETIMOLOGIJA
njem. Reflex ← lat. reflexus: obraćen ← reflectere: okrenuti natrag; vratiti, odbiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • reflektírati — (što, se) dv. 〈prez. reflèktīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što, se) a. {{001f}}odbiti, odbijati, odraziti, odražavati (svjetlost, elektromagnetske valove) b. {{001f}}biti, postati odraz, biti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • reflektírati — am nedov. (ȋ) knjiž. 1. odbijati: reflektirati svetlobo, toploto; zvok se reflektira / na gladini jezera (se) reflektirajo hiše odsevajo 2. kazati, izražati: umetnost reflektira družbene in osebne spremembe; v pravnih predpisih se že… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • oglédati se — svrš. 〈prez. òglēdām se, pril. pr. āvši se, prid. rad. oglédao se〉 1. {{001f}}pogledati za sobom ili na sve strane 2. {{001f}}oprobati se, iskušati se, natjecati se s kime u snazi, vještini, znanju, odmjeriti snage, vrijednosti itd. [Šenoa se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • špiglrefleksan — špíglrefleksan prid. <odr. snī> DEFINICIJA reg., ob. u: SINTAGMA špiglrefleksna kamera tehn. fotoaparat (pol. 20. st.) na kojem se slika odražava na vodoravno položenom stakalcu ETIMOLOGIJA v. špigl + v. reflektirati, refleksan …   Hrvatski jezični portal

  • retroflektor — retroflèktor (retroflȅktor) m DEFINICIJA pom. tehn. pasivna sprava koja reflektira zrake upadnog svjetlosnog snopa; upotrebljava se kao oznaka u plovnom prometu ETIMOLOGIJA retro + v. reflektirati, {{(re)flektor>> …   Hrvatski jezični portal

  • refleks — rèfleks m <G mn rȅflēksā/ kāsā> DEFINICIJA 1. a. fiz. svjetlost koju odbija neka površina; odbljesak, odsjaj b. pojava u kojoj se ogleda neka okolnost, odražena slika; odraz, odjek 2. fiziol. neovisno o volji, automatsko reagiranje… …   Hrvatski jezični portal

  • refleksoterapija — refleksoteràpija ž DEFINICIJA med. liječenje jednog (bolesnog, oštećenog) dijela tijela podraživanjem drugoga, udaljenog dijela tijela koristeći se živčanim refleksima ETIMOLOGIJA v. reflektirati, refleks + v. terapija …   Hrvatski jezični portal

  • reflektant — reflèktant (reflektȁnt) m <G mn nātā> DEFINICIJA onaj koji čvrsto želi postići točno određeni cilj, koji reflektira (2) na što ETIMOLOGIJA vidi reflektirati …   Hrvatski jezični portal

  • reflektantica — reflèktantica ž DEFINICIJA v. reflektant ETIMOLOGIJA vidi reflektirati …   Hrvatski jezični portal

  • reflektor — rèflektor m DEFINICIJA 1. fiz. element na kojem nastaje refleksija [optički reflektor; antenski reflektor] 2. svjetiljka s konkavnim ogledalom koje svjetlost usmjerava u obliku mlaza [scenski reflektor; protuavionski reflektor]; obasjavalo 3.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”