reduplicirati

reduplicirati
reduplicírati dv. <prez. reduplìcīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
uvećati, uvećavati za još toliko; udvajati, udvostručiti, ponoviti
ETIMOLOGIJA
re- + v. duplati, duplicirati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • reduplikacija — reduplikácija ž DEFINICIJA 1. uvećanje za još toliko; udvajanje, udvostručenje, ponavljanje 2. lingv. ponavljanje, udvajanje riječi, slogova ili slova (ob. u dječjem govoru ili kao stilsko sredstvo); udvajanje ETIMOLOGIJA vidi reduplicirati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”