red

red
rȇd m <N mn rȅdovi>
DEFINICIJA
1. a. skup onoga što dolazi jedno za drugim b. položaj onoga što se nalazi poredano jedno za drugim, jedno ispred drugog ili jedno pored drugog [red stolica u kazalištu]
2. v. redak
3. a. društveni stalež, staleška skupina; klasa b. crkveno udruženje ili organizacija; svećenstvo
4. veći broj koga ili čega; skupina, jedinica
5. biol. jedna od sistematskih kategorija u biologiji (za razliku od klase, razreda i porodice); ordo
6. (ob. mn) mat. izraz a1 + a2 +...+ an +... koji naznačuje sumu svih članova zadanog niza, sa smislom proširenja operacije zbrajanja na beskonačno mnogo pribrojnika; suma reda definira se kao limes niza konačnih suma oblika a1 + a2 +...+ an ako taj postoji [konvergentan red[i], inače divergentan red[/i]]
7. stanje uređeno zakonskim propisima [zakoni reda]; poredak
8. a. pravilo, propis o ponašanju, postupcima, pristojnost b. pravilan, ustanovljen slijed i način rada; postupanje, postupak c. uređeno stanje, disciplina (u kući, ustanovi i sl.) d. stanje određeno po nekim načelima (običajima, tradicijom, zakonima); poredak
9. zakonita uzajamna povezanost mnoštva različitih elemenata unutar pojedinih područja u prirodi, društvu i mišljenju; organizacija
SINTAGMA
dnevni red utvrđen raspored onoga o čemu će se raspravljati (na sjednicama, sastancima i sl.);
drugi red zast. žarg. negativna školska ocjena;
geometrijski red mat. red koji se dobiva iz geometrijskog niza;
kućni red ukupnost propisa o zajedničkom i susjedskom životu i stanovanju;
red čitanja crkv. liturgijska knjiga koja sadrži čitanja iz Svetog pisma za misna slavlja ili za moljenje časoslova;
red mise kat. srednji dio misala koji sadrži nepromjenjive tekstove misnog slavlja uz koje su i točne upute za održavanje mise;
red potencija mat. red koji je građen kao polinom s beskonačnim brojem članova;
vozni red, red vožnje, red letenja, red plovidbe raspored polaska i dolaska vlakova ili drugih sredstava javnog prometa
FRAZEOLOGIJA
A[i]. sve je u redu[/i] (ob. u situaciji) učinjeno je kako je zamišljeno, napravljeno je kako smo se dogovorili, opr. nije u redu;
(to) nije u redu (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili kao komentar čijega postupka) to nije bilo pristojno (časno, korektno itd.) [to nije bilo u redu s njegove strane];
[i]B. bez (ikakva) reda[/i] 1. ne držeći se pravila, propisa i sl. 2. ispreturano, izmiješano;
biti (stajati) u prvim redovima nalaziti se, biti po rangu, položaju i sl. među prvima, isticati se;
biti (čovjek) od reda znati se ponašati, držati se propisa i principa;
doći na red dobiti svoje mjesto, vrijeme za obavljanje nekog posla;
dovesti u red urediti ono što je bilo nesređeno ili neuredno;
ići (teći) uobičajenim redom događati se, odvijati se uobičajenim, normalnim putem;
ići u red pripadati čemu (kategoriji, vrsti i sl.);
naučiti redu (koga) naučiti ga pristojnosti;
(svi) od reda svi bez razlike, bez odabiranja;
pozivati na red tražiti objašnjenje (od koga), pozivati na odgovornost;
prije reda prije nego što dođe pravi čas;
prvoga reda (biti) prvorazredno, ono što se odlikuje vrsnoćom (za razliku od drugoga reda što slijedi za tim i trećega reda što ne valja, i dalje desetoga, stotoga u istom značenju);
reda radi tek radi formalnosti;
red je tako je običaj, tako pristojnost nalaže;
skinuti s dnevnog reda prestati raspravljati o čemu, prestati se baviti čime;
u prvom redu prije svega, prvenstveno;
u redu slažem se, pristajem (u dijalogu na sugovornikove riječi);
u redu posao sve u redu, nikom ništa, idemo dalje [mene ne smeta ako je netko drugačiji, a ako njega ja smetam nek spusti nos i u redu posao];
red (+ gen.) red (+ gen.) 1. dosl. sloj u pečenju torte, u priređivanju raznih jela [red mesa red krumpira] 2. pren. iron. vješta primjena raznih ili oprečnih stvari radi provođenja vlasti, nadmoći nad ljudima itd. i držanja u nadi i zavisnosti [red obećanja red trikova]; malo jednoga malo drugoga, sad jedno sad drugo, malo ovako malo onako, vruće-hladno, malo biča malo mrkve;
zbiti redove postati složan ili još složniji (ob. u politici, radi ostvarivanja kakvih ciljeva)
ONOMASTIKA
pr. (nadimačko): Redovníković (Zagreb, Slunj)
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. *rędъ (rus. rjad, polj. rząd), lit. rinda ≃ stir. rand: dio, stih

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Red — Red, a. [Compar. {Redder} ( d?r); superl. {Reddest}.] [OE. red, reed, AS. re[ a]d, re[ o]d; akin to OS. r[=o]d, OFries. r[=a]d, D. rood, G. roht, rot, OHG. r[=o]t, Dan. & Sw. r[ o]d, Icel. rau[eth]r, rj[=o][eth]r, Goth. r[ a]uds, W. rhudd, Armor …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Red — steht für: Random early detection: ein Verfahren zum aktiven Warteschlangenmanagement in der Netzwerktechnologie Red Digital Cinema Camera Company, ein amerikanischer Hersteller von digitalen 35 mm Kinokameras, Objektiven, Suchern und Software… …   Deutsch Wikipedia

  • Red. — steht für: Random early detection: ein Verfahren zum aktiven Warteschlangenmanagement in der Netzwerktechnologie Red Digital Cinema Camera Company, ein amerikanischer Hersteller von digitalen 35 mm Kinokameras, Objektiven, Suchern und Software… …   Deutsch Wikipedia

  • RED — steht für: European Renewable Energy Directive R.E.D. – Älter, Härter, Besser, ein US amerikanischer Film aus dem Jahr 2010 Random early detection, ein Verfahren zum aktiven Warteschlangenmanagement in der Netzwerktechnologie Red Digital Cinema… …   Deutsch Wikipedia

  • Red — Saltar a navegación, búsqueda El término red puede referirse a: Cuando se pretende unir entre sí un gran número de usuarios, lo cual resulta difícil por cuestiones fundamentalmente económicas la unión de todos con todos de forma directa. Dícese… …   Wikipedia Español

  • Red — /red/, n. a male or female given name. * * * (as used in expressions) red blood corpuscle red blood cell Red Army Faction Barber Red Erik the Red Grange Red Great Red Spot Red Khmer Red Army Red Brigades Red Cloud …   Universalium

  • red — (Del lat. rete). 1. f. Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de mallas, y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar, etc. 2. Labor o tejido de mallas. 3. redecilla (ǁ prenda de malla para el pelo). 4.… …   Diccionario de la lengua española

  • red — [red] n. [ME < OE read, akin to Ger rot, ON rauthr < IE base * reudh , red > Gr erythros, L ruber, rufus, red, rubere, to be red, OIr rūad, Lith raũdas, red] 1. a primary color, or any of a spread of colors at the lower end of the… …   English World dictionary

  • RED — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.  Pour les articles homophones, voir Raide et Raid …   Wikipédia en Français

  • red*/*/*/ — [red] adj I 1) something that is red is the same colour as blood bright red lipstick[/ex] 2) red hair is a red brown or orange colour 3) red wine is dark red or purple in colour • go red to become red in the face because you are embarrassed[/ex]… …   Dictionary for writing and speaking English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”