afektirati

afektirati
afektírati (Ø, (s) čime) dv. <prez. afèktīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ponašati se usiljeno i neprirodno; prenemagati se
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • afektírati — (∅, (s) čime) dv. 〈prez. afèktīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 ponašati se usiljeno i neprirodno; prenemagati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • drȃg — prid. 〈odr. ī, komp. drȁžī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}prema kome se osjeća sklonost, do koga držimo, do koga nam je stalo [moj ∼i; ∼a dušo; moj ∼i prijatelju (u izravnom obraćanju za pojačavanje smisla onoga što je rečeno)] b. {{001f}}koji je voljen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izigrávati — (što, se) nesvrš. 〈prez. izìgrāvām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(se), {{c=1}}v. {{ref}}izigrati{{/ref}} 2. {{001f}}a. {{001f}}(što) htjeti ostaviti lažan dojam na koga uzimajući tuđi lik [∼ damu] b. {{001f}}razg. glumiti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koketírati — (∅) dv. 〈prez. kokètīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(s kim) privući/privlačiti pozornost suprotnog spola, uglavnom radi zadovoljenja taštine; očijukati, afektirati (ob. o ženi) 2. {{001f}}pren. baviti se nekom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • producírati — (što, se) dv. 〈prez. prodùcīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) proizvesti/proizvoditi, stvoriti/stvarati 2. {{001f}}(što) predstaviti/predstavljati, izvesti/izvoditi 3. {{001f}}(se) pejor.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • producirati — producírati dv. <prez. prodùcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) proizvesti/proizvoditi, stvoriti/stvarati 2. (što) predstaviti/predstavljati, izvesti/izvoditi 3. (se) pejor. izvesti/izvoditi,… …   Hrvatski jezični portal

  • koketirati — koketírati (Ø) dv. <prez. kokètīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (s kim) privući/privlačiti pozornost suprotnog spola, uglavnom radi zadovoljenja taštine; afektirati (ob. o ženi), očijukati 2. pren. baviti… …   Hrvatski jezični portal

  • kmeziti — kméziti se nesvrš. <prez. kmȇzīm se, pril. sad. zēći se, gl. im. kméžēnje> DEFINICIJA afektirati, izvoditi, biti dosadan ETIMOLOGIJA vidi kme …   Hrvatski jezični portal

  • taslaisati — taslàisati (se) nesvrš. <prez. išēm (se), pril. sad. išūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. 1. hvaliti se 2. ponašati se prenaglašeno i usiljeno, praviti se važan; afektirati, prenemagati se ETIMOLOGIJA tur. taslamak: oholiti se …   Hrvatski jezični portal

  • drag — drȃg prid. <odr. ī, komp. drȁžī> DEFINICIJA 1. a. prema kome se osjeća sklonost, do koga držimo, do koga nam je stalo [moj dragi; draga dušo; moj dragi prijatelju (u izravnom obraćanju za pojačavanje smisla onoga što je rečeno)] b. koji je… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”