sablazan

sablazan
sȁblāzan [b] (II)[/b] prid. <odr. -znī>
DEFINICIJA
koji izaziva sablazan1; sablažnjiv [sablazan postupak; sablazan čin]
ETIMOLOGIJA
vidi sablazan [b] (I)[/b]

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sablazan — sȁblāzan [b] (I)[/b] ž <G azni, I azni/ ažnju> DEFINICIJA 1. ono što izaziva javno negodovanje i moralno ogorčenje; skandal [izazvala je sablazan golotinjom] 2. nakaza, rugoba 3. ono što navodi na grijeh; iskušenje ETIMOLOGIJA prasl. i stsl …   Hrvatski jezični portal

  • skandal — skàndāl (škàndāl) m <G skandála> DEFINICIJA nepriličan događaj koji predstavlja javnu sramotu, koji izaziva sablazan; sramota, bruka [kulturni skandal; napraviti skandal; prirediti skandal (komu)] ETIMOLOGIJA njem. Skandal ← lat. scandalum… …   Hrvatski jezični portal

  • sablazniti — sablázniti svrš. <prez. sàblāznīm, pril. pr. īvši, prid. trp. sàblāžnjen> DEFINICIJA 1. (koga, što) izazvati sablazan; skandalizirati, šokirati 2. (se) biti smućen, zaveden sablažnju ETIMOLOGIJA vidi sablazan [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • sablažnjiv — sablàžnjiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji izaziva sablazan, koji sablažnjuje; sablažnjujući 2. koji se može sablazniti, sklon da se sablazni ETIMOLOGIJA vidi sablazan [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • Avala film — Création 1945 Siège social   …   Wikipédia en Français

  • ekskomunikácija — ž 1. {{001f}}crkv. isključenje iz crkvene zajednice, ili zbog krivovjerja (hereze) ili zbog teškog prijestupa kojim je zajednici nanesena teška moralna šteta, sablazan 2. {{001f}}razg. izopćenje iz neke organizacije, djelatnosti, društva i sl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sablàžnjiv — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji izaziva sablazan, koji sablažnjuje; sablažnjujući 2. {{001f}}koji se može sablazniti, sklon da se sablazni …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sablázniti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. sàblāznīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. sàblāžnjen〉 1. {{001f}}(koga, što) izazvati sablazan; skandalizirati, šokirati 2. {{001f}}(se) biti smućen, zaveden sablažnju …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skàndāl — (škàndāl) m 〈G skandála〉 nepriličan događaj koji predstavlja javnu sramotu, koji izaziva sablazan; sramota, bruka [kulturni ∼; napraviti ∼; prirediti ∼ (komu)] ✧ {{001f}}njem. ← lat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sablažnjivati — sablažnjívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. sablàžnjujēm, pril. sad. sablàžnjujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sablazniti ETIMOLOGIJA vidi sablazan [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”