biogeokemijski

biogeokemijski
biogeokémijskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na biogeokemiju
SINTAGMA
biogeokemijski ciklus ekol. kruženje pojedinih elemenata između žive i nežive prirode u ekosustavima (npr. dušikov ciklus, ugljikov ciklus i dr.)
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”