rumunjizacija

rumunjizacija
rumunjizácija ž
DEFINICIJA
1. a. čin rumunjiziranja b. stanje onoga koji je rumunjiziran ili onoga što je rumunjizirano, usp. rumunjizirati
2. pov. pol. stanje koje nalikuje na Rumunjsku u doba vladavine N. Ceausescua (1965—1989) po: a. djelomičnoj neovisnosti od centra (SSSR-a) u vanjskoj politici; kultu ličnosti i najrigidnijim oblicima totalitarizma u upravljanju zemljom b. snažnom narodnom prevratu koji je nasilno zbacio omrznuti režim (1989)
ETIMOLOGIJA
vidi Rumunjska

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • rumunjizácija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}čin rumunjiziranja b. {{001f}}stanje onoga koji je rumunjiziran ili onoga što je rumunjizirano, {{c=1}}usp. {{ref}}rumunjizirati{{/ref}} 2. {{001f}}pov. pol. stanje koje nalikuje na Rumunjsku u doba vladavine N. Ceausescua …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • derumunjizacija — derumunjizácija ž DEFINICIJA pol. sociol. proces uklanjanja elemenata rumunjskog načina pobune protiv totalitarnog režima, opr. rumunjizacija ETIMOLOGIJA de + v. Rumunjska, rumunjizacija …   Hrvatski jezični portal

  • derumunjizácija — ž pol. sociol. proces uklanjanja elemenata rumunjskog načina pobune protiv totalitarnog režima, opr. rumunjizacija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”