skrnaviti

skrnaviti
skrnáviti (što) nesvrš. <prez. skr̀nāvīm, pril. sad. -vēći, gl. im. -vljēnje>
DEFINICIJA
nagrđivati, uništavati, ponižavati nešto uzvišeno ili sveto, činiti svetogrđe [skrnaviti grobove]
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. krnaviti, krnj

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • skrnáviti — (što) nesvrš. 〈prez. skr̀nāvīm, pril. sad. vēći, gl. im. vljēnje〉 nagrđivati, uništavati, ponižavati nešto uzvišeno ili sveto, činiti svetogrđe [∼ grobove] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”