samosažalijevati

samosažalijevati
samosažalijévati se nesvrš. <prez. samosažàlijēvām se, pril. sad. -ajūći se, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
žaliti sam sebe, predati se sažaljenju nad samim sobom; samooplakivati se
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • samosažalijévati se — nesvrš. 〈prez. samosažàlijēvām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉 žaliti sam sebe, predati se sažaljenju nad samim sobom; samooplakivati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • samosažaliti — samosàžaliti se svrš. <prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. samosàžalio se> DEFINICIJA v. samosažalijevati ETIMOLOGIJA vidi samosažalijevati …   Hrvatski jezični portal

  • samooplakívati se — nesvrš. 〈prez. samooplàkujēm se, pril. sad. samooplàkujūći se, gl. im. ānje〉 neprestano sam nad sobom plakati, {{c=1}}usp. {{ref}}samosažalijevati se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • samosàžaliti se — svrš. 〈prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. samosàžalio se〉, {{c=1}}v. {{ref}}samosažalijevati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • samooplakivati — samooplakívati se nesvrš. <prez. samooplàkujēm se, pril. sad. samooplàkujūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA neprestano sam nad sobom plakati, usp. samosažalijevati ETIMOLOGIJA samo + v. oplakati, oplakivati …   Hrvatski jezični portal

  • samosažaljenje — samosažaljénje sr DEFINICIJA sažaljenje prema samome sebi ETIMOLOGIJA vidi samosažalijevati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”