samoposluživanje

samoposluživanje
samoposlužívānje sr
DEFINICIJA
1. način posluživanja u prodavaonicama, ekspres-restoranima i drugim uslužnim radnjama bez izravnog angažmana osoblja
2. samoposluga [benzinska crpka sa samoposluživanjem; restoran sa samoposluživanjem]
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Look at other dictionaries:

  • samoposlužívānje — sr 1. {{001f}}način posluživanja u prodavaonicama, ekspres restoranima i drugim uslužnim radnjama bez izravnog angažmana osoblja 2. {{001f}}samoposluga [benzinska crpka sa ∼m; restoran sa ∼m] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kafetèrija — ž ugostiteljsko mjesto u kojem se kombinira posluživanje i samoposluživanje kave i ostale ponude ✧ {{001f}}njem. ← amer.šp …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • SAMO- — {{upper}}SAMO {{/upper}} označava da se ono što znači drugi dio riječi odnosi na samoga sebe [samoodricanje; samoobrana], da se radnja izrečena glagolom vrši automatski, mehanički [samokres; samotok] ili da tko što sam radi [samoposluživanje] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • samopòsluga — ž 〈D L uzi〉 prodavaonica u kojoj se kupac sam poslužuje, sam uzima robu; samoposluživanje (2) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • samoposluga — samopòsluga ž <D L uzi> DEFINICIJA prodavaonica u kojoj se kupac sam poslužuje, sam uzima robu; samoposluživanje (2) ETIMOLOGIJA samo + v. posluga, poslužiti …   Hrvatski jezični portal

  • samo- — DEFINICIJA označava da se: 1. ono što znači drugi dio riječi odnosi na samoga sebe [samoodricanje; samoobrana] 2. da se radnja izrečena glagolom vrši automatski, mehanički [samokres; samotok] 3. da tko što sam radi [samoposluživanje] ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • self-service — (izg. sȅlf sèrvis) m DEFINICIJA način posluživanja i odabira robe u prodavaonicama i ekspres restoranima bez izravne usluge osoblja; samoposluživanje ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

  • kafeterija — kafetèrija ž DEFINICIJA ugostiteljsko mjesto u okviru većeg objekta (bolnice, državne ustanove i sl.), u kojem se kombinira posluživanje i samoposluživanje kave i ostale ponude ETIMOLOGIJA njem. Caffeteria ← amer.šp. cafeteria, prvotno… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”