progoniti

progoniti
progòniti (koga, što) nesvrš. <prez. prògonīm, pril. sad. prògonēći, prid. trp. prògonjen, gl. im. prògonjēnje>
DEFINICIJA
1. prema prognati
2. juriti za onim koji je u bijegu
3. izvrgavati stalnim neprilikama (u javnom radu, u službi itd.)
4. izvrgavati koga neprijateljskom i lošem postupku, osobito zbog političkih i vjerskih uvjerenja
ETIMOLOGIJA
pro-4 + v. goniti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • progòniti — (koga, što) nesvrš. 〈prez. prògonīm, pril. sad. prògonēći, prid. trp. prògonjen, gl. im. prògonjēnje〉 1. {{001f}}prema prognati 2. {{001f}}juriti za onim koji je u bijegu 3. {{001f}}izvrgavati stalnim neprilikama (u javnom radu, u službi itd.) 4 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • proganjati — progánjati (koga, što) nesvrš. <prez. prògānjām, pril. sad. ajūći, prid. trp. prògānjān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. v. progoniti, prognati 2. šikanirati ETIMOLOGIJA vidi progoniti …   Hrvatski jezični portal

  • júriti — nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje〉 1. {{001f}}(∅) vrlo brzo se kretati; trčati 2. {{001f}}naganjati (koga); progoniti ⃞ {{001f}}juri kao muha bez glave žuri se zbunjeno, nesuvislo, smeteno; ∼ suknje (za suknjama) biti ženskar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • progánjati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. prògānjām, pril. sad. ajūći, prid. trp. prògānjān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}progoniti{{/ref}}, {{ref}}prognati{{/ref}} 2. {{001f}}šikanirati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pı̏k — pı̏k1 m 〈N mn pìkovi〉 1. {{001f}}boja u kartama, jedna od dviju crnih boja u nekim igraćim kartama, ob. prikazana stiliziranim likom koji podsjeća na vršak koplja 2. {{001f}}žarg. u dječjoj igri hvatanja ili skrivanja mjesto spasa, odmora [∼ spas …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tjȅrati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), prid. trp. tjȅrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}prisiljavati koga da napusti mjesto na kojem se nalazi [∼ s posla] b. {{001f}}nasilno odvoditi, sprovoditi [∼ u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȗb — m 〈N mn i, G zúbī/zúbā〉 1. {{001f}}anat. jedna od bjeličastih izraslina koštanog tkiva u čeljusti prevučenih caklinom, koje služe za grizenje i žvakanje 2. {{001f}}〈mn zȕbovi〉 a. {{001f}}oštriji ispust, istaknut dio raznih predmeta (pile, češlja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žȗt — prid. 〈odr. ī, komp. žȕćī〉 koji je boje voska, limuna, cvijeta maslačka, ljutića, sumpora, zlata ∆ {{001f}}∼a groznica pat. teška tropska želučana bolest; ∼a knjižica pov. iskaznica kojom prostitutka dokazuje da ima dozvolu za pružanje usluga i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prognanica — prògnanica ž DEFINICIJA v. prognanik ETIMOLOGIJA vidi progoniti …   Hrvatski jezični portal

  • prognati — prògnati (koga, što) svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. prȍgnān> DEFINICIJA 1. nasilno koga preseliti (po naredbi vlasti, po presudi suda i sl.) u neki kraj ili mjesto [prognati u Sibir] 2. otjerati iz zemlje, kraja ili mjesta;… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”