bezgaćnik

bezgaćnik
bèzgaćnīk m <V -īče, N mn -īci>
DEFINICIJA
1. onaj koji nema gaća, koji je bez gaća
2. pren. a. zast. u Francuskoj revoluciji sankilot, usp. b. knjiš. onaj koji ništa nema, puka sirotinja; goljo
ETIMOLOGIJA
bez- + v. gaće

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bèzgaćnīk — m 〈V īče, N mn īci〉 1. {{001f}}onaj koji nema gaća, koji je bez gaća 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}zast. u Francuskoj revoluciji sankilot, {{001f}}{{c=1}}v. b. {{001f}}knjiš. onaj koji ništa nema, puka sirotinja; goljo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”