providnost

providnost
provídnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
1. prozirnost
2. a. djelovanje vrhovnog, božanskog bića [božanska providnost]; proviđenje b. božansko biće
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • provídnōst — ž 1. {{001f}}prozirnost 2. {{001f}}a. {{001f}}djelovanje vrhovnog, božanskog bića [božanska ∼]; proviđenje b. {{001f}}božansko biće …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • božji — bȍžjī (Božji) prid. DEFINICIJA 1. a. koji se odnosi na Boga b. koji pripada Bogu 2. za pojačavanje onoga što znači imenica uz koju stoji [cijeli božji dan] SINTAGMA božja ovčica, v. bubamara; Božja providnost, v. providnost (2a); božje drvce …   Hrvatski jezični portal

  • proviđénje — sr 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}providnost (2){{/ref}} 2. {{001f}}a. {{001f}}predviđanje b. {{001f}}briga, staranje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vokácija — vokácij|a ž 1. {{001f}}sklonost prema određenom zanimanju ili djelatnosti [po ∼i je umjetnik; imati snažnu ∼u za dobrotvorni rad]; poziv, poticaj 2. {{001f}}teol. čin kojim je Providnost predodredila svakog čovjeka za određenu ulogu koja je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • providencija — providèncija ž DEFINICIJA 1. svojstvo, osobina ili odlika onoga koji je providentan, providencijalan; predviđanje, oprez 2. osobina onoga koji je brižljiv; briga 3. rel. Božja zaštita i vodstvo; providnost ETIMOLOGIJA lat. providentia …   Hrvatski jezični portal

  • proviđenje — proviđénje sr DEFINICIJA 1. v. providnost (2) 2. a. predviđanje b. briga, staranje ETIMOLOGIJA vidi providjeti …   Hrvatski jezični portal

  • vokacija — vokácija ž DEFINICIJA 1. sklonost prema određenom zanimanju ili djelatnosti; poziv, poticaj [po vokaciji je umjetnik; imati snažnu vokaciju za dobrotvorni rad] 2. teol. čin kojim je Providnost predodredila svakog čovjeka za određenu ulogu koja je …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”