rad

rad
rȃd1 m <L rádu, N mn rȁdovi, G rȁdōvā>
DEFINICIJA
1. a. svjesna i svrsishodna djelatnost radi postizanja korisnog učinka za zadovoljenje osobnih ili proizvodnih potreba [fizički rad; umni rad; proizvodni rad] b. skup djelatnosti ili napora potrebnih da se nešto proizvede, da se postigne određeni rezultat
2. obavljanje posla uz naknadu, plaćena djelatnost, aktivnost u okvirima dogovora, ugovora, radnog odnosa i vremena; posao
3. a. (ob. mn) djelatnost jednog istraživača ili ekipe b. napisani ili objavljeni rezultati istraživanja [tiskani rad; doktorski rad; diplomski rad]
4. kretanje, djelovanje, koje dovodi do korisnog rezultata [rad stroja; rad organa]; funkcioniranje
5. a. neposredan (kemijski, mehanički i dr.) utjecaj; djelovanje b. promjena oblika djelovanjem vlage, sušenjem itd. [rad materijala]
6. način na koji je oblikovan predmet ili građa; izvedba
7. proizvod rada; djelo, tvorevina
8. fiz. a. mehanička energija što je u danom vremenu proizvodi skup sila b. fizikalna veličina određena umnoškom vrijednosti sile i puta na kojem sila djeluje, jedinica rada joule (J)
9. (mn) značajni pothvat koji zahtijeva velike napore i ulaganja [javni radovi]
SINTAGMA
burza rada ustanova za reguliranje radnih odnosa, za zapošljavanje, tržište radne snage;
minuli rad term. ono što je ostvario radnik ili službenik u radnoj aktivnosti do časa kad se obračunava;
prisilni rad pov. rad kao djelatnost kojoj se podvrgavaju zatvorenici;
rad na crno rad koji nije službeno prijavljen i registriran;
udruženi rad pov. u teoriji samoupravnog socijalizma (1970-ih i 1980-ih) termin za radnike koji rade i privređuju te zajednički dijele ostvarenu dobit [organizacija udruženog rada, ideol. poduzeće];
višak rada rad koji ostaje po odbitku potrebnog rada i koji stvara višak proizvoda i višak vrijednosti
ONOMASTIKA
m složena os. imena (narodna, jedna od najfrekventnijih antroponimijskih osnova, kod muških imena označuje da je rođenje sina uvijek bilo radost u obitelji): Drȁgorad, Mȉlorad i sl., Rȁdidrug zast., Ràdivōj, Rȁdman, Rȁdobrad zast., Rȁdogost (Rȁdigost) zast., Rȁdomīl (Rȁdimīl), Rȁdomīr (Rȁdimīr), Rȁdogoj, Rȁdoljūb, Rȁdoslav, Rȁdovān; hip.: Rȁčan, Rȁdak, Rȁdan, Rȁdas, Ráde, Ràdeka, Ràden, Rȁdeta, Rȁdica, Rádić, Rȁdīn, Ràdiša, Ràdoje, Rádonja, Rȁdoš, Rȁduč, Rȁdul, Rȁdun, Rȁđa, Rȁđen, Rájko, Rájo, Ráko itd., usp. Hilarij, usp. Veseljko, v. i Obrad; ž. os. imena: Ràdmila, Rȁdoslava; hip.: Ráda
pr. (od imena i etnici): Ràčević (Dubrovnik), Ráda (Zaprešić, Zagreb), Rȁdāč (Turopolje), Rȁdačić (220, Našice, Kaštela, sred. Dalmacija), Radáić (Korčula, Hvar, J Dalmacija), Rȁdāk (220, Šibenik, Benkovac, Dalmacija), Radáković (1660, Lika, Krajina), Ràdalić (Đurđevac, Zagreb), Rȁdālj (340, Split, Makarska, Vrgorac, Imotski), Radáljac (130, Ploče, sred. Dalmacija), Ràdan (940, Split, Sinj, sred. Dalmacija, Zagora), Radánac (Bjelovar, Koprivnica, Čazma), Radánčević (Bjelovar, Zagreb), Radánec (Prigorje, Đurđevac), Ràdanić (Valpovo, Garešnica, Slavonija), Ràdanov (Slavonija, Dalmacija), Radánović (2210, Gvozd, Dalmacija, Slavonija, Banovina), Rȁdās (240, Drniš, sred. i S Dalmacija), Rȁdāš (200, Benkovac, Dalmacija), Radášević (Vukovar), Ràdašić (Ludbreg), Radašínović (Osijek, Kordun, Banovina), Rȁdat (Đakovo, Imotski), Radátović (Karlovac, Jastrebarsko), Ràdavić (Nova Gradiška), Ráde (370, Karlovac, Trogir, Istra), Ràdečić (110, Šibenik, Pokuplje), Ràdej (Zagreb, Ogulin), Ràdek (190, Međimurje, Samobor, Zagorje), Rȁdeka (380, Obrovac, Korenica, Pula, Benkovac), Rȁdelić (720, Đurđevac, Z Slavonija), Rȁdelj (Dubrovnik), Ràdelja (170, Split, Jastrebarsko, sred. Dalmacija), Radèljāk (200, Drniš, Zagreb, Split), Radéljević (Vinkovci, Turopolje, Dubrovnik), Ràdeljić (260, Imotski, sred. Dalmacija), Ràdēnčić (Ozalj, Karlovac), Ràdenić (100, Zagreb, Petrinja, Turopolje), Radénković (Karlovac, Istra, I Slavonija), Radénović (Zaprešić, Zagreb), Ràdešić (250, Poreč, Istra), Rȁdeta (Zadar, Split), Ràdetić (870, Primorje, Rovinj, Istra), Ràdev (Varaždin, Zagreb), Ràdibratović (Dubrovnik), Rȁdic (Baranja, Križevci), Ràdica (200, Split, J Dalmacija), Ràdičanin (120, Gvozd, Kordun, Banovina), Rȁdiček (Križevci, Koprivnica), Rȁdičev (Vinkovci, I Slavonija), Radíčević (650, Slavonski Brod, Zagreb i okolica), Ràdičić (120, Osijek, Koprivnica, sred. Dalmacija), Rádić (7750, sred. i J Dalmacija, Podunavlje), Radígović (I Slavonija, Varaždin), Radíjevac (Virovitica, Daruvar), Radíković (370, Međimurje), Rȁdil (Crikvenica), Rȁdilj (Vinkovci), Radílović (Omiš, Zagreb i okolica), Radimírović (Rijeka, Zagreb, Nova Gradiška), Rȁdīn (320, Buje, Poreč, Dubrovnik, Zadar), Rȁdina (Split, Solin, Turopolje), Ràdīnčić (Otočac, Sisak, Virovitica), Ràdinić (Jastrebarsko, Zagreb), Radínković (Orahovica, Dubrovnik), Radínovac (Donji Miholjac, Daruvar, Ozalj), Radínović (470, Knin, Duga Resa, Moslavina, Zagora), Radisávljević (Zagreb, Slavonija), Rȁdiš (Dubrovnik), Ràdiša (Sinj, Osijek, Knin), Radíšević (150, Sisak, Petrinja), Ràdišić (900, I Slavonija, Vis, sred. Dalmacija, Banovina), Ràdišković (Zagreb, Rijeka), Ràdivōj (110, Krk, Osijek), Radivójac (Slavonija, Krk), Radivójčević (Osijek, Križevci, Petrinja), Radivójević (420, Požega, Slavonija), Rȁdja (Split, Sinj), Radjénović (Pakrac, Knin), Ràdljević (Požega, Našice), Rȁdlović (Osijek, Rijeka, Orahovica), Rȁdman (1410, Split, Sinj, Zadar, Ozalj), Rȁdmanić (270, Međimurje, Podravina, Moslavina), Radmánović (860, Benkovac, Lika, Zadar), Ràdmilo (170, Split, Solin, Dalmacija), Radmílović (550, Obrovac, Benkovac, Slavonija), Radmírović (Nova Gradiška, Požega), Rȁdnić (560, sred. Dalmacija, Zagora), Rȁdnović (Rijeka, Trogir), Rádo (Osijek, I Slavonija, Metković), Rȁdočāj (1450, Duga Resa, Pokuplje, Lika), Rȁdoja (Drniš, sred. Dalmacija), Radójčević (110, Gvozd, Kordun, Koprivnica), Ràdōjčić (1180, Slavonija, Banovina, Gorski kotar), Ràdōjčin (Vukovar, Rijeka), Rȁdoje (Dubrovnik, Drniš), Radójević (310, Slavonija, Podravina, Banovina), Radòjica (Podravina, Prigorje), Radòjičić (Pula, Lika, Dalmacija), Radójković (360, Makarska, Poreč, srednjedalmatinski otoci), Rȁdola (110, Pula, Labin), Radólović (780, Pula, Poreč), Rȁdomilja (Split), Radomíljac (Vrgorac, sred. i J Dalmacija), Radomílović (Slunj, Drniš, sred. Dalmacija), Rȁdomīr (Rijeka, Slavonija, Dalmacija), Radomírović (Sisak, Slavonija), Ràdōnčić (Gospić, Otočac), Radonìčić (Dubrovnik, sred. Dalmacija), Ràdonić (960, Dubrovnik, Vrgorac, Hvar, Slavonija), Ràdonja (Sinj, Dalmacija), Ràdonjić (330, Rijeka, Slavonija, Dalmacija, Primorje), Rȁdos (Zadar, Ozalj), Radosávac (Virovitica, Grubišno Polje), Radosávljević (740, Slavonija, Posavina), Radósević (Delnice, Primorje), Rȁdoslāv (Pazin, Primorje, Istra), Rȁdoslavić (Hvar, Rijeka, Split, Dubrovnik), Rȁdoslović (Rijeka, Pag, kvarnerski otoci), Rȁdosović (Petrinja), Rȁdoš (1650, Slavonija, Sesvete, Knin), Radóšević (2690, Petrinja, Gorski kotar, Lika, sred. Dalmacija, Primorje, Istra), Ràdošić (220, Nova Gradiška, Istra, Slavonija, Prigorje), Radóšljević (Slavonski Brod), Ràdotić (180, Zagreb, Otočac, Z Slavonija, Banovina), Radótović (140, Križevci, Koprivnica, Bjelovar), Ràdov (Zadar, Cres-Lošinj), Rȁdovac (Dubrovnik, Slavonija, Istra), Rȁdovān (310, Poreč, Istra, Korčula, Međimurje), Radovánac (Pakrac, Moslavina, Korenica, Turopolje), Radovánčević (Osijek, Zagreb), Radòvānčić (Hvar, sred. Dalmacija), Radòvāni (Radovȃni) (Hvar, Rijeka, Split), Radòvanić (Radovànić) (280, Samobor, Zagreb i okolica), Radovànlija (Požega), Radovánović (1420, Slavonski Brod, Korčula, Slavonija, Baranja), Rȁdōvčić (770, Šibenik, Poreč, Dalmacija), Rȁdovec (Zagreb), Radovèčkī (Zabok), Rádović (2390, Zadar, Kordun, Dalmacija), Radovínović (Zagreb, Imotski), Radovníković (130, Split), Ràdūjko (Knin, sred. Dalmacija), Radújković (170, Gvozd, Bjelovar, Karlovac, Slavonija), Ràduka (100, Daruvar, Z Slavonija), Ràdukić (Nova Gradiška, Z Slavonija), Radúlec (Vrbovec), Ràdulić (170, Zadar, Z Slavonija), Ràdulov (Poreč, Vukovar), Radúlović (2100, Knin, Ogulin, Dubrovnik, Slavonija), Rȁdulj (Dubrovnik, Istra, sred. Dalmacija), Radùmilo (Zagreb, Rijeka, Sisak), Rȁdūn (100, Split, Kaštela, Primorje), Rȁdunić (Kaštela, Bjelovar, Split), Radúnković (Podravska Slatina, Slavonija), Radúnović (Kostajnica, Zagreb i okolica), Rȁdusīn (190, Gračac, Slavonija, Zagreb i okolica, v. i sin), Radusínović (Slavonija, Banovina), Radúšević (Petrinja, Sisak), Rȁdušić (Zagreb), Rȁđa (420, Split, Solin), Rȁđan (Sinj, Valpovo), Rȁđen (100, Sinj, Knin), Rađénović (1040, Donji Lapac, Moslavina, Z Slavonija, Banovina), Rȁđević (Rijeka, Nova Gradiška, Pula), Ráič (500, Drniš, Benkovac, J Dalmacija), Raíčević (Zagreb, Rijeka, Slavonija), Raíčković (Slavonija, Dalmacija), Ráić (780, Zagreb i okolica, Dalmacija, Slavonija, Pokuplje), Rȁjačić (360, Otočac, Primorje, Slavonija), Rȁjāk (170, Gvozd, Lika, Gorski kotar), Rajáković (330, Moslavina, Pokuplje, Ozalj), Rȁjan (Otočac, Petrinja), Rájčevac (Valpovo), Rȃjčević (770, Zadar, Gospić, Slavonija), Rȃjčić (1000, Split, Drniš, sred. Dalmacija), Rájič (200, Imotski, Z Slavonija, Donji Lapac), Rajíčević (Dubrovnik, Gospić), Ràjičić (Osijek, Rijeka, Zagreb), Rájić (1520, Slavonija, sred. Dalmacija, Zagreb, Donji Lapac), Ràjilić (Zagreb, Sesvete), Rájko (220, Pula, Istra), Rájkov (Pula, Osijek), Rájkovača (Slavonski Brod, Rijeka, Slavonija), Rájković (2430, Vinkovci, Otočac, Banovina, Labin, Slavonija), Ràketić (130, Vukovar, Drniš, Banovina), Rákić (2230, Benkovac, Slavonski Brod, Vrgorac, Podunavlje, sred. Dalmacija, i rak), Rȁknić (Đurđevac, Bjelovar), Ráko (480, Split, Imotski, sred. Dalmacija; Hercegovina), Rȁkōš (Rijeka, Čazma, Prigorje), Rakòšec (Zagreb, Vrbovec), Rakóšević (Virovitica, Daruvar), Ràkuša (Zagreb, Požega, Podravina), Ràkušić (220, Vrgorac, Đakovo, sred. Dalmacija), Ràletić (Koprivnica, Podravina), Rȁlević (Kaštela, Baranja), Rálić (370, Ogulin, Lika, Slavonija), Rȁljević (310, Zadar, Omiš, Sali na Dugom otoku), Ráljić (Bjelovar, Delnice, Grubišno Polje), Rȁšan (Koprivnica, Bjelovar), Ráše (Dubrovnik, Moslavina), Rȁšeta (520, Donji Lapac, Slavonija), Rȁšetić (Knin, Virovitica, Daruvar), Rašètina (Drniš, sred. Dalmacija), Rášević (Rijeka, Knin), Rȁšica (Dubrovnik), Rášić (1800, Slavonski Brod, Slavonija, Vojnić, Prigorje), Rȁšković (620, Knin, sred. Dalmacija, Kordun), Rášo (110, Slavonski Brod, Zadar, Baranja), Rȃšović (Zaprešić, Buje, Dalmacija), Rȁšula (Vinkovci, Primorje, Žagrović kod Knina), Rȁšuo (190, Knin, Donji Lapac, Glina)
hidronim. (kod nekih moguće i drugo tumačenje, od prasl. hidronimne osnove): Rȁdākovac (potok, Kostajnica), Rȁdašnica (potok, Petrinja), Ràdēnci (izvor, Samobor), Radílovec (potok, Samobor), Rȁdljevac (potok, Knin), Rȁdlovačka rijéka (potok, Slatina), Radmílovača (potok, Bjelovar), Ràdonja (potok, Karlovac), Ràdonjak (potok i brdo, Kostajnica), Radoslávac (vrelo, Pakrac), Rȁdotič (potok, Ogulin), Ràdotina (potok, Slatina), Radovánci (potok, Požega), Rȁdovica (potok, Karlovac), Ràdōvlje (potok, Samobor), Radùčićka (potok, Novigrad), Rȁdušica (potok);
top. (naselja): Rȁdatovići (Ozalj, 31 stan.), Rȁdeljevo Sélo (Koprivnica, 124 stan.), Ràdešić (Novi Marof, 275 stan.), Rȁdetići (Pazin, 251 stan.), Rádići (Poreč, 31 stan.), Ràdigōjna (Vrbovsko, 47 stan.), Radíkovci (Donji Miholjac, 348 stan.), Rádina Gorìca (Jastrebarsko, 39 stan.), Rádina Vȃs (Ozalj, 18 stan.), Radíni (Buje, 102 stan.), Radínovo Bȑdo (Jastrebarsko, 23 stan.), Rȁdljevac (Knin, 387 stan.), Rȁdmani (Poreč, 98 stan.), Rȁdmanovac (Vojnić, 72 stan.), Rȁdnovac (Požega, 198 stan.), Rȁdočāj Bròdskī (Delnice, 47 stan.), Ràdočaji (Duga Resa, 144 stan.), Radoíšće (Sveti Ivan Zelina, 307 stan.), Rȁdōjčići (Ogulin, 54 stan.), Ràdonić (Drniš, 650 stan.), Rȁdonić (Šibenik, 124 stan.), Ràdonja (Vojnić, 165 stan.), Ràdonja Lúka (Sisak, 108 stan.), Radosávci (Slatina, 114 stan.), Radòševići (Vrbovsko, 43 stan.), Rȁdoši Kod Višnjána (Poreč, 23 stan.), Rȁdoši Kod Žbandája (Poreč, 73 stan.), Ràdošić (Sinj, 605 stan.), Ràdošić (Kaštela, 263 stan.), Radošínovci (Benkovac, 479 stan.), Rȁdovān (Ivanec, 363 stan.), Radovánci (Požega, 502 stan.), Radòvāni (Poreč, 50 stan.), Radòvanje (Slavonski Brod, 348 stan.), Rȁdōvčići (Dubrovnik, 243 stan.), Rȁdovec (Varaždin, 284 stan.), Radóvec Pȍlje (Varaždin, 158 stan.), Ràdovīn (Zadar, 724 stan.), Rȁduč (Gospić, 336 stan.), Rȁdučić (Knin, 482 stan.), Radólec (Vrbovec, 112 stan.), Ràdunić (Solin, 112 stan.)
ETIMOLOGIJA
prasl. *raditi (rus. radét': brinuti se, stčeš. neroditi: ne htjeti), lit. rodyti: pokazati ← ie. * (H)reh2dh- (skr. rādhyate: dospijeva, got. rodjan: govoriti)

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • rad — rad …   Dictionnaire des rimes

 • Rad — Rad. Die Einzelteile eines Rades sind die Nabe (s.d.), der Radkranz und die beide miteinander verbindenden Radspeichen (Radarme) bei den Speichenrädern und Radsternen oder die Radscheibe bei den Scheibenrädern. [335] Radarme übertragen ein… …   Lexikon der gesamten Technik

 • RAD — (althochdeutsch rad, lat. rotare „drehen“) steht für: Fahrrad, ein Landfahrzeug Rad, ein kreisrundes Maschinen und Fahrzeugteil Rad (Heraldik), um den Gebrauch des Rades als gemeine Figur in der Heraldik zu zeigen Radschlag, eine Figur im… …   Deutsch Wikipedia

 • RAD — may mean:* Rad: Awesome, Cool * Abreviation for Radical * Rad (comics), a villainous character in AC Comics s Femforce * Rad (film), a 1986 release about a young BMX rider * Rad (Transformers), several fictional characters in the Transformers toy …   Wikipedia

 • Rad — Rad: Das auf das dt. und niederl. Sprachgebiet beschränkte Wort (mhd. rat, ahd. rad, niederl. rad) beruht mit Entsprechungen in anderen idg. Sprachen auf idg. *roto »Rad«, vgl. z. B. lit. rãtas »Rad«, ir. roth »Rad«, und lat. rota »Rad«, beachte… …   Das Herkunftswörterbuch

 • Rad — • Rad das; [e]s, Räder – Rad fahren; ich fahre Rad; weil ich gern Rad fahre; sie ist Rad gefahren; um Rad zu fahren, aber sie ist beim Radfahren verunglückt – die D✓Rad fahrenden oder radfahrenden Kinder – er kann Rad schlagen; ich schlage [ein]… …   Die deutsche Rechtschreibung

 • rad — [ rad ] n. m. • 1953; de radiation ♦ Métrol. Ancienne unité de mesure de dose absorbée de rayonnements ionisants (symb.rd), égale à 10 2 gray. ⊗ HOM. Rade. rad radian [ radjɑ̃ ] n. m. • 1904; mot angl. 1879; du lat. radius « …   Encyclopédie Universelle

 • Rad — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • rad — RAD, razi, s.m. (fiz.) Unitate de măsură egală cu doza radiaţiei care cedează o energie de 100 de ergi unui gram din substanţa în care este absorbită (absorbi). – Din fr. rad. Trimis de nicksson, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 rad s. m., pl. razi …   Dicționar Român

 • RAD — RAD  аббревиатура из латинских букв, которая может означать: RAD (англ. rapid application development)  концепция создания средств разработки программных продуктов; RAD (нем. Reichsarbeitdienst)  национал социалистическая …   Википедия

 • rad — m. fís. Unidad de medida de la radiación ionizante que coincide con una dosis de radiación absorbida. El efecto de un rad sobre un tejido biológico depende de la clase de radiación emitida. Medical Dictionary. 2011. rad …   Diccionario médico

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”