bezuvjetan

bezuvjetan
bȅzuvjetan prid. <odr. -tnī>
DEFINICIJA
koji se mora izvršiti bez ikakvih uvjeta [bezuvjetna predaja; bezuvjetna potreba]; apsolutan, neograničen, obavezan, potpun
SINTAGMA
bezuvjetna kazna pravn. sudska presuda koja znači automatsko izvršavanje kazne zatvora, namirivanje globe itd., opr. uvjetna kazna, v. uvjetan
ETIMOLOGIJA
bez- + v. uvjet, uvjetan

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kategòričan — prid. 〈odr. čnī〉 koji ne izaziva sumnje; određen, bezuvjetan, odlučan, izričit, kategorički [∼ zahtjev] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍtreban — prid. 〈odr. bnī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji se želi radi ostvarenja čega b. {{001f}}bez koga je teško ili nemoguće biti [prijeko ∼ vrlo, jako potreban]; nužan 2. {{001f}}koji se ne može izbjeći; bezuvjetan 3. {{001f}}razg., {{c=1}}v.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strı̏ktan — strı̏kt|an prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji je egzaktan; precizan, točan 2. {{001f}}koji se održava unutar specifičnih i vrlo uskih okvira 3. {{001f}}a. {{001f}}koji nameće rigorozno poštivanje standarda b. {{001f}}koji se rigorozno održava,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • úvjetan — úvjet|an prid. 〈odr. tnī〉 koji je pod uvjetom, uvjetovan, kojega treba shvatiti pod nekim uvjetom; kondicionalan, uslovan, opr. bezuvjetan ∆ {{001f}}∼na kazna kazna koju će osuđeni odslužiti samo pod uvjetom da u međuvremenu napravi još neko… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • striktan — strȉktan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji je egzaktan; precizan, točan 2. koji se održava unutar specifičnih i vrlo uskih okvira 3. a. koji nameće rigorozno poštivanje standarda b. koji se rigorozno održava, nameće ili provodi [striktna… …   Hrvatski jezični portal

  • bezuvjetnost — bȅzuvjetnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. svojstvo onoga što je bezuvjetno 2. fil. način postojanja bića po vlastitoj biti, ne primajući uvjet mogućnosti postojanja od nekog drugog bića ETIMOLOGIJA vidi bezuvjetan …   Hrvatski jezični portal

  • bezuvjetno — bȅzuvjetno pril. DEFINICIJA bez postavljanja uvjeta, ne postavljajući uvjete ETIMOLOGIJA vidi bezuvjetan …   Hrvatski jezični portal

  • kategoričan — kategòričan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji ne izaziva sumnje [kategoričan zahtjev]; bezuvjetan, izričit, kategorički, odlučan, određen ETIMOLOGIJA vidi kategorija …   Hrvatski jezični portal

  • potreban — pȍtreban prid. <odr. bnī> DEFINICIJA 1. a. koji se želi radi ostvarenja čega b. bez koga je teško ili nemoguće biti [prijeko potreban vrlo, jako potreban]; nužan 2. koji se ne može izbjeći; bezuvjetan 3. razg. potrebit (2), v. ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • uvjetan — úvjetan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji je pod uvjetom, uvjetovan, kojega treba shvatiti pod nekim uvjetom; kondicionalan, opr. bezuvjetan SINTAGMA uvjetna kazna kazna koju će osuđeni odslužiti samo pod uvjetom da u međuvremenu napravi još …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”