pupčanica

pupčanica
pupčànica ž
DEFINICIJA
anat. organ u obliku vrpce koji spaja zametak u utrobi s majčinim tijelom (funiculus umbilicalis); pupčana vrpca, pupkovina
ETIMOLOGIJA
vidi pupak

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pupčànica — ž anat. organ u obliku vrpce koji spaja zametak u utrobi s majčinim tijelom (funiculus umbilicalis); pupčana vrpca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȁtka — ž 〈G mn tākā/ ī〉 zool. 1. {{001f}}vodena ptica (Anas) široka plosnata kljuna, kratka vrata, s opnama za plivanje 2. {{001f}}〈mn〉 porodica takvih ptica (Anatidae) ∆ {{001f}}divlja ∼ A. platyrhynchos; domaća ∼ A. boscas domestica; ∼ krčuga… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȕpak — m 〈G pka, N mn pci/ kovi〉 1. {{001f}}anat. okrugla udubina u koži na sredini trbuha, zarasli trag pri porodu prerezane pupčanice 2. {{001f}}razg. pupčanica, pupčana vrpca; umbilicus 3. {{001f}}bot. mjesto na kojem je sjemenka pričvršćena na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pùpkovina — ž anat., {{c=1}}v. {{ref}}pupčanica{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pùpčanī — pùpčan|ī prid. koji se odnosi na pupak ∆ {{001f}}∼a vrpca anat., {{c=1}}v. {{ref}}pupčanica{{/ref}} ⃞ {{001f}}nismo ∼om vezom srasli (vezani) ne moramo biti nerazdvojni, nije potrebno da sve radimo, da postupamo i sl. na isti način; ∼a veza 1.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pupkovina — pùpkovina ž DEFINICIJA anat., v. pupčanica ETIMOLOGIJA vidi pupak …   Hrvatski jezični portal

  • pupčani — pùpčanī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na pupak SINTAGMA pupčana vrpca anat., v. pupčanica FRAZEOLOGIJA nismo pupčanom vezom srasli (vezani) ne moramo biti nerazdvojni, nije potrebno da sve radimo, da postupamo i sl. na isti način; pupčana veza… …   Hrvatski jezični portal

  • pupak — pȕpak m <G pka, N mn pci/ kovi> DEFINICIJA 1. anat. okrugla udubina u koži na sredini trbuha, zarasli trag pri porodu prerezane pupčanice 2. razg. pupčanica, pupčana vrpca; umbilicus 3. bot. mjesto na kojem je sjemenka pričvršćena na… …   Hrvatski jezični portal

  • patka — pȁtka ž <G mn tākā/ ī> DEFINICIJA zool. 1. vodena ptica (Anas) široka plosnata kljuna, kratka vrata, s opnama za plivanje 2. (mn) porodica takvih ptica (Anatidae) SINTAGMA divlja patka A. platyrhynchos; domaća patka A. boscas domestica;… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”