jest

jest
jȅst
DEFINICIJA
1. 3. l. jd prez. gl. biti
2. a. doslovno uzv. kojim se potvrđuju riječi sugovornika u dijaloškoj situaciji; da, opr. ne, nije b. iron. neslaganje ili negiranje onoga što sugovornik kaže u zn. to je nemoguće, ne dolazi u obzir; nikako, nipošto
FRAZEOLOGIJA
e jest 1. tako je, upravo sam to htio reći 2. nije valjda, neće biti (na riječi sugovornika), usp. biti, jesam;
jest da (je, smo itd.) ali (u dijaloškoj situaciji ili na pretpostavljene riječi sugovornika ili koga drugoga) dopuštam da je tako; tako je, ali...; neka bude tako, ali...; sigurno je da je tako, ali [jest da smo braća, ali kese nam ne moraju biti sestre];
jest jest, nije nije (nakon odlučivanja o tome da li bi što moglo biti ili nakon nagađanja da li što jest) najavljuje se neka odluka, neka bude kako bude, bez obzira na to kako ispadne ili da li je tako;
jest nešto što ga (me, te itd.) naprijed kreće ima ambicija, mora naprijed, motiviran je, nešto ga goni, mora napredovati i raditi i težiti za boljim bez obzira na to što nema neposrednu korist (prema stihu iz Mažuranićeva epa »Smrt Smail-age Čengijića«);
što jest, jest u dijaloškoj situaciji na sugovornikove riječi ili kao uvod u zaključak s dopunom; što je istina, istina je
ETIMOLOGIJA
vidi biti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Jest — (j[e^]st), n. [OE. jeste, geste, deed, action, story, tale, OF. geste, LL. gesta, orig., exploits, neut. pl. from L. gestus, p. p. of gerere to bear, carry, accomplish, perform; perh. orig., to make to come, bring, and perh. akin to E. come. Cf.… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Jest — Jest, v. i. [imp. & p. p. {Jested}; p. pr. & vb. n. {Jesting}.] [1913 Webster] 1. To take part in a merrymaking; especially, to act in a mask or interlude. [Obs.] Shak. [1913 Webster] 2. To make merriment by words or actions; to joke; to make… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • jest — jest·ee; jest·er; jest·ing·ly; jest; …   English syllables

  • jest — [n] joke banter, bon mot, crack, fun, funny, gag, game, hoax, jive, jolly, laugh, one liner*, play, pleasantry, prank, quip, rib, rib tickler*, ridicule, sally, spoof, sport, wisecrack, witticism; concept 273 jest [v] joke banter, chaff, deride,… …   New thesaurus

  • jest — [jest] n. [ME geste < OFr, an exploit, tale of exploits < L gesta, neut. pl. pp. of gerere, to perform, carry out] 1. Obs. a notable deed 2. a mocking or bantering remark; jibe; taunt 3. a joke; witticism 4. a lighthearted action or mood;… …   English World dictionary

  • jest — index jape Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • jest — (èst) sr DEFINICIJA lingv. ime slova stare glagoljičke i ćiriličke azbuke; izgovaralo se vjerojatno kao meko, palatalno rusko e …   Hrvatski jezični portal

  • jest — n 1 *joke, jape, quip, witticism, wisecrack, crack, gag Analogous words: *badinage, persiflage, raillery: bantering or banter, chaffing or chaff, jollying or jolly (see BANTER vb): twitting or twit, ridiculing or ridicule, deriding …   New Dictionary of Synonyms

  • jest — ► NOUN ▪ a joke. ► VERB ▪ speak or act in a joking manner. ORIGIN originally in the sense «exploit, heroic deed»: from Old French geste, from Latin gesta actions, exploits …   English terms dictionary

  • jest|er — «JEHS tuhr», noun. 1. a person who jests. 2. a person who amused the family of a king or nobleman by performing antics similar to those of a clown …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”