hrizohedonizam

hrizohedonizam
hrizohedonìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
ekon. pov. ekonomska doktrina prema kojoj bogatstvo neke zemlje ovisi o zalihama zlata
ETIMOLOGIJA
hrizo- + v. hedonist, hedonizam

Hrvatski jezični portal. 2014.

Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”