hipokamp

hipokamp
hȉpokāmp m
DEFINICIJA
1. (Hipokamp) mit. u starih Grka fantastična životinja; u umjetnosti predstavljen kao morski konj s konjskim trupom i ribljim repom umjesto stražnjeg dijela trupa
2. zool. morski konjic
3. anat. dio kore velikog mozga u unutrašnjem dijelu sljepoočnog režnja (u presjeku ima oblik morskog konjica)
ETIMOLOGIJA
lat. hippocampus ← grč. hippókampos ≃ hipo-2 + kámpos: morsko čudovište

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • hipokámp — a m (ȃ) v grški mitologiji bitje s konjskim trupom in ribjim repom: na sarkofagu je vklesan hipokamp …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kȍnjīc — m 〈V īče, N mn īci〉 jez. knjiž. hip. od konj ∆ {{001f}}morski ∼ zool. sitna morska riba (rod Hippocampus, porodica morskih šila Syngnathidae) posebna oblika i držanja koje podsjeća na konja (dugokljuni H. guttulatus i kratkokljuni H.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • morski — mòrskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na more SINTAGMA morska bolest bolest ili mučnina u vožnji brodom, ali i drugim prijevoznim sredstvima; morska ideja besmislena, glupa ideja, ono što je proizvoljno i apsurdno; morska makovina bot. biljka… …   Hrvatski jezični portal

  • konjic — kȍnjīc m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA jez. knjiž. hip. od konj SINTAGMA morski konjic zool. sitna morska riba (rod Hippocampus, porodica morskih šila Syngnathidae) posebna oblika i držanja koje podsjeća na konja (dugokljuni H. guttulatus i… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”