hipotetički

hipotetički
hipotètički pril.
DEFINICIJA
tako da se »uzme kao hipoteza« 1. kao da je moguće, u okvirima mogućeg [hipotetički, mogao bih diplomirati sljedeće godine]
2. jedva moguće, teško da je moguće, jedva ostvarivo, na rubu mogućeg [govorim samo hipotetički]
ETIMOLOGIJA
vidi hipoteza

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • hipotetički — hipotètičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na hipotezu, koji se izvodi iz ili od hipoteze ETIMOLOGIJA vidi hipoteza …   Hrvatski jezični portal

  • hipotètičan — prid. 〈odr. čnī〉 koji je zasnovan na hipotezi, koji se pretpostavlja; hipotetski, hipotetički …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȗd — sȗd1 m 〈G súda, N mn sȕdovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}mišljenje o kome ili o čemu; ocjena b. {{001f}}pravn. sučev pravorijek 2. {{001f}}a. {{001f}}pravn. državni organ koji vrši jurisdikciju [istražni ∼; drugostupanjski ∼] b. {{001f}}meton. zgrada… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sud — sȗd1 m <G súda, N mn sȕdovi> DEFINICIJA 1. a. mišljenje o kome ili o čemu; ocjena b. pravn. sučev pravorijek 2. a. pravn. državni organ koji vrši jurisdikciju [istražni sud; drugostupanjski sud] b. meton. zgrada u kojoj se nalazi i u kojoj… …   Hrvatski jezični portal

  • kategorički — kategòrički pril. DEFINICIJA na kategoričan način [kategorički tvrdim]; izričito, odlučno, opr. hipotetički ETIMOLOGIJA vidi kategorija …   Hrvatski jezični portal

  • brahijator — brahìjātor m DEFINICIJA publ. hipotetički pračovjek (»u fazi puzanja po drveću«) ETIMOLOGIJA brahi 2 …   Hrvatski jezični portal

  • hipotetičan — hipotètičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji je zasnovan na hipotezi, koji se pretpostavlja; hipotetički, hipotetski ETIMOLOGIJA vidi hipoteza …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”