htjeti

htjeti
htjȅti (što, koga) nesvrš. <prez. hòću, enkl. obl. ću, prez. svrš. u službi futura II htjȅdnēm, odrični prez. néću, impf. hòtijāh/hȍćāh, aor. htjȅdoh/htjȅh, pril. sad. hòtēći/htȉjūći jez. knjiž., pril. pr. htjȇvši/hòtjēvši, prid. rad. htȉo, gl. im. htjénje/htȉjēnje>
DEFINICIJA
1. imati volju, pokazivati želju (za čim), biti željan (čega), namjeravati (što), biti odlučan za neku radnju [hoću se vratiti]
2. biti suglasan s kim ili čim, slagati se, biti suglasan da što bude [radi što hoćeš], opr. neću
3. izražavati molbu u formi pitanja [hoćete li se maknuti?]
ONOMASTIKA
m. os. imena (narodna): Hòtimīr, Hòtislav; hip.: Hȍtko
pr.: Hȍti (Zagreb, Glina), Hòtić (Sisak, Pakrac), Hȍtko (170, Zaprešić, Zagreb), Hȍtnjān (Glina), Hòtovec (Posavina), Hòtujac (Zagreb)
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. xotěti (rus. xotét', češ. chtít) ≃ v. hvatati, hvat

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • dr̀htjeti — nesvrš., {{c=1}}v. {{ref}}drhtati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zadr̀htjeti — (∅) svrš. 〈prez. zàdrhtīm〉, {{c=1}}v. {{ref}}zadrhtati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍko — ȍko1 sr 〈G ȍka, N mn ȍči, G òčijū〉 1. {{001f}}anat. organ osjetila vida čovjeka i životinja 2. {{001f}}a. {{001f}}vrulja, podvodni izvor b. {{001f}}ekspr. gorsko jezero ledenjačkog porijekla ∆ {{001f}}kravlje oči pren. velike, ali bezizražajne …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • oko — ȍko1 sr <G ȍka, N mn ȍči, G òčijū> DEFINICIJA 1. anat. organ osjetila vida čovjeka i životinja 2. a. vrulja, podvodni izvor b. ekspr. gorsko jezero ledenjačkog porijekla SINTAGMA kravlje oči pren. velike, ali bezizražajne oči osobe; kurje… …   Hrvatski jezični portal

  • ću — ćȕ DEFINICIJA 1. l. jd prez. gl. htjeti u enklitičkom obliku, puni oblik hoću, usp. htjeti FRAZEOLOGIJA ako ću, neka ću ako je potrebno da tu neugodnost doživim, neka tako i bude; gdje ću, kud ću, kud ću što ću, što ću kako ću našao sam se u… …   Hrvatski jezični portal

  • Serbo-Croatian grammar — Serbo Croatian is a South Slavic language with moderately complex verbal and nominal systems. This article deals exclusively with the Neo Shtokavian dialect, the basis for the official standard of Yugoslavia and its present day forms of Bosnian,… …   Wikipedia

  • dr̀žati se — nesvrš. 〈prez. īm se, pril. sad. ēći se, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅) ponašati se neovisno o pritiscima, promjenama situacije i sl. [drži se, uzv. bodrenja, ne popuštaj, ustraj i sl.] a. {{001f}}dobro nositi godine, biti krepak u zreloj ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dìstanca — dìstanc|a (distàncija) ž 1. {{001f}}udaljenost od čega u prostoru i vremenu; razdaljina, razmak 2. {{001f}}pren. suzdržljivost, nepristupačnost (prema osobama, zbivanjima i sl.) [držati se na ∼i ne htjeti se suvišno približiti, ne htjeti se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • privíriti — privíri|ti (∅, u što) svrš. 〈prez. prìvīrīm, pril. pr. īvši, prid. trp. privírio/privírila ž〉 1. {{001f}}kratko sa strane, usput pogledati u unutrašnjost čega [∼ti u kavanu] 2. {{001f}}pejor. krišom htjeti saznati što, prodrijeti u što sa… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prèčuti — (što) svrš. 〈prez. prèčujēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. prèčuo〉 1. {{001f}}slabo čuti, ne zapaziti da je što rečeno 2. {{001f}}ne htjeti čuti, ne htjeti uvažiti; oglušiti se o što …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”