antifašistički

antifašistički
antifašìstičkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na antifašiste i antifašizam
SINTAGMA
antifašistička koalicija pov. savez država koje su se u 2. svjetskom ratu pod vodstvom Velike Britanije, SSSR-a i SAD-a borile protiv Njemačke, Italije (do 1943), Japana i njihovih saveznika;
Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) pov. vrhovno predstavničko tijelo partizanskog pokreta osnovano 1942. u Bihaću, zametak buduće vlasti socijalističke Jugoslavije;
Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH) pov. vrhovno predstavničko tijelo partizanskog pokreta za Hrvatsku, osnovano 1943. u Otočcu
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • antifašìstički — pril. kao antifašist, na način antifašista …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • antifašistički — antifašìstički pril. DEFINICIJA kao antifašist, na način antifašista ETIMOLOGIJA vidi antifašizam …   Hrvatski jezični portal

  • antifašìstičkī — antifašìstičk|ī prid. koji se odnosi na antifašiste i antifašizam ∆ {{001f}}∼a koalicija pov. savez država koje su se u 2. svjetskom ratu pod vodstvom Velike Britanije, SSSR a i SAD a borile protiv Njemačke, Italije (do 1943), Japana i njihovih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Antifascist Front of Slavs in Hungary — (Serbo Croatian: Antifašistički front Slavena u Mađarskoj/Антифашистички фронт Словена у Мађарској , Hungarian: Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja ) was organization founded in February 18 1945 in Battonya. For General Secretary was… …   Wikipedia

  • Women's Antifascist Front of Macedonia — The Women s Antifascist Front of Macedonia ( mk. Антифашистички Фронт на Жените на Македонија, transliterated Antifašistički Front na Ženite na Makedonija (literally Antifascist Front for the Women of Macedonia ) abbreviated AFŽ (АФЖ)) was a… …   Wikipedia

  • Поджог стадиона в Загребе (1941) — Поджог стадиона в Загребе Народно освободительная война Югославии …   Википедия

  • Àvnoj — (AVNOJ) m, {{c=1}}v. {{ref}}antifašìstičkī{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • AFŽ — DEFINICIJA krat. za Antifašistički front žena, ženska organizacija koja je 1941 1945, uglavnom pod vodstvom istaknutih komunistkinja, u Hrvatskoj i Jugoslaviji podupirala NOB …   Hrvatski jezični portal

  • Avnoj — Àvnoj (AVNOJ) m (poimeničena krat.) DEFINICIJA v. antifašistički ETIMOLOGIJA krat. Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije …   Hrvatski jezični portal

  • narodnooslobodilački — narodnooslobòdilačkī prid. DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA narodnooslobodilačka borba borba koju je organizirala Komunistička partija i druge antifašističke snage za borbu protiv njemačkog, talijanskog i drugih okupatora i njihovih saveznika u 2.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”