inkorporativan

inkorporativan
ȉnkorporatīvan prid. <odr. -vnī>
DEFINICIJA
koji se odnosi na inkorporaciju
SINTAGMA
inkorporativni (polisintetski) jezici lingv. tipološki posebno organizirani jezici u kojima se više članova jedne sintaktičke veze povezuju u morfonološku cjelinu (npr. eskimski, indijanski jezici)
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”