iradijacija

iradijacija
iradijácija ž
DEFINICIJA
1. a. isijavanje, žarenje, obasjavanje b. fiz. omjer toka zračenja i veličine ozračene površine; ozračenje
2. meteor. uobičajeni naziv za ozračenje neke površine energijom prenesenom u jedinici vremena; mjeri se u Wm-2 ili Jm-2min-1
3. a. pat. sijevanje, širenje boli iz područja nastanka u druga područja (npr. kod angine pektoris iz prsišta u lijevu ruku) b. slučajno ili namjerno izlaganje nekog objekta (organizma, organa ili dijela organa) elektromagnetskim valovima ili elementarnim česticama
4. psih. u percepciji pojava da svijetli predmet izgleda veći kad se promatra na tamnoj podlozi
ETIMOLOGIJA
lat. irradiatio ≃ irradiare

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • iradijácija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}isijavanje, žarenje, obasjavanje b. {{001f}}fiz. omjer toka zračenja i veličine ozračene površine; ozračenje 2. {{001f}}meteor. uobičajeni naziv za ozračenje neke površine energijom prenesenom u jedinici vremena; mjeri se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ozračenje — ozračénje sr DEFINICIJA fiz. omjer toka zračenja i veličine ozračene površine; iradijacija ETIMOLOGIJA vidi ozračje …   Hrvatski jezični portal

  • iradirati — iradírati (Ø) dv. <prez. iràdīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA zrakasto se (pro)širiti; zračiti/ozračivati, isijavati ETIMOLOGIJA vidi iradijacija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”