iskušenje

iskušenje
iskušénje sr
DEFINICIJA
1. želja za čim neodoljivim, primamljivim, moralno za osudu [odoljeti iskušenju]; napast
2. prošireno zn. na želju za čim bez moralnih implikacija [dolazim u iskušenje da sve napustim]
ETIMOLOGIJA
vidi iskušati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • iskušénje — iskušénj|e sr 1. {{001f}}želja za čim neodoljivim, primamljivim, moralno za osudu; napast [odoljeti ∼u] 2. {{001f}}prošireno zn. na želju za čim bez moralnih implikacija [dolazim u ∼e da sve napustim] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • genèrāl — m 〈G generála〉 1. {{001f}}vojn. najviši časnički čin kopnenih i zračnih snaga ili policije neke države 2. {{001f}}poglavar nekih redova i kongregacija u Katoličkoj crkvi (isusovaca, dominikanaca, franjevaca) ∆ {{001f}}∼ bojnik vojn. čin visokog… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • górak — gór|ak prid. 〈odr. gôrkī, komp. gȍrčī〉 1. {{001f}}koji ima okus pelina, opr. sladak 2. {{001f}}pren. turoban, namršten ∆ {{001f}}∼ka metva bot., {{c=1}}v. {{ref}}limundžik{{/ref}}; ∼ka sol min. hidratizirani magnezijev sulfat; služi kao laksativ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȁgoda — jȁgod|a ž bot. 1. {{001f}}niska zeljasta biljka iz roda Fragaria, daje jestiv sladak plod crvene boje 2. {{001f}}plod nalik plodu jagode fragola ∆ {{001f}}∼a pozemljuša bot. divlja jagoda (Fragaria vesca) ⃞ {{001f}}(ići) grlom u ∼e bez pripreme …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kùšnja — kùšnj|a ž 〈G mn kúšnjā/ ī〉 izazov, provjera sposobnosti, dosljednosti stava i ustaljenog ponašanja ∆ {{001f}}kamen ∼e 1. {{001f}}zast., {{c=1}}v. {{ref}}kušač (2){{/ref}} 2. {{001f}}situacija ili okolnost u kojoj se treba iskazati [staviti na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mîr — m 〈N mn mírovi〉 1. {{001f}}stanje a. {{001f}}bez rata, sukoba [međunarodni ∼], opr. rat b. {{001f}}javnog reda [javni ∼], opr. nered c. {{001f}}bez svađe, gloženja, prepirke; sloga, slaganje [društveni ∼; kućni ∼] d. {{001f}}bez buke; tišina e.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȁblāzan — sȁblāzan1 ž 〈G azni, I azni/ ažnju〉 1. {{001f}}ono što izaziva javno negodovanje i moralno ogorčenje; skandal [izazvala je ∼ golotinjom] 2. {{001f}}nakaza, rugoba 3. {{001f}}ono što navodi na grijeh; iskušenje sȁblāzan2 prid. 〈odr. znī〉 koji… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìspiti — svrš. 〈prez. ı̏spijēm, pril. pr. īvši, imp. ìspīj, prid. trp. ispìjen, prid. rad. ìspio/ìspila ž〉 1. {{001f}}(što) pijući popiti do kraja, da ništa ne ostane, popiti do dna, {{c=1}}usp. {{ref}}piti{{/ref}} 2. {{001f}}(koga, što) pren. oduzeti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čȁša — čȁš|a ž 〈G mn čȃšā〉 1. {{001f}}posuda iz koje se pije, obično od stakla 2. {{001f}}količina jedne čaše [∼a vode] ⃞ {{001f}}to je bura u ∼i vode veliko uzbuđenje bez važnosti; ∼a se prelila mjera se prevršila; gorka ∼a iskušenje, neugodnost,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sablazan — sȁblāzan [b] (I)[/b] ž <G azni, I azni/ ažnju> DEFINICIJA 1. ono što izaziva javno negodovanje i moralno ogorčenje; skandal [izazvala je sablazan golotinjom] 2. nakaza, rugoba 3. ono što navodi na grijeh; iskušenje ETIMOLOGIJA prasl. i stsl …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”