tangencijalnost

tangencijalnost
tangencijálnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
1. mat. svojstvo tangente
2. psih. odgovaranje na pitanje na posredan i sporedan način
ETIMOLOGIJA
vidi tangenta

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • tangencijálnōst — ž 1. {{001f}}mat. svojstvo tangente 2. {{001f}}psih. odgovaranje na pitanje na posredan i sporedan način …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”