antropologija

antropologija
antropològija ž
DEFINICIJA
1. znanost o čovjeku u najširem smislu
2. proučavanje rasa i bioloških tipova čovjeka u sadašnjosti i prošlosti
3. sociol. proučavanje problema i razvoja čovjeka u odnosu na društveno i kulturno okruženje [socijalna antropologija; kulturna antropologija]
4. fil. disciplina koja u bavljenju čovjekom nastoji sintetizirati rezultate drugih filozofskih i znanstvenih disciplina, koncentrirana je na bitak i bit čovjeka uopće, na njegovu različitost u odnosu na druga živa bića, na smisao njegove uloge i postojanja
5. teol. disciplina koja proučava podrijetlo, prirodu i sudbinu čovjeka iz perspektive njegova odnosa prema Bogu
ETIMOLOGIJA
antropo- + -logija

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • antropològija — ž 1. {{001f}}znanost o čovjeku u najširem smislu 2. {{001f}}proučavanje rasa i bioloških tipova čovjeka u sadašnjosti i prošlosti 3. {{001f}}sociol. proučavanje problema i razvoja čovjeka u odnosu na društveno i kulturno okruženje [socijalna ∼;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • antropologija — antropològija dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antropologija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Biologijos šaka, tirianti žmogų, jo kilmę, artimiausius biologinius giminaičius, rases, morfologinių ir fiziologinių žmogaus organizmo požymių įvairovę, prisitaikymo dėsnius, žmogaus ir jo… …   Sporto terminų žodynas

  • antropologíja — e ž (ȋ) veda o človeku kot členu narave: dognanja antropologije / fizična, kulturna antropologija; filozofska, socialna antropologija / predavanja iz antropologije …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • antropologija — antropològija sf. (2) TrpŽ mokslas apie žmogaus biologinę prigimtį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krikščioniškoji antropologija — statusas Aprobuotas sritis švietimo turinys apibrėžtis Šventuoju Raštu ir krikščioniškojo mąstymo tradicija grindžiamas mokymas apie žmogų. atitikmenys: angl. Christian anthropology šaltinis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • politinė antropologija — statusas T sritis Politika apibrėžtis Socialinės antropologijos šaka, nagrinėjanti buvusias ir šiuolaikines politines sistemas, politinių bendruomenių organizacijos būdus, taip pat neformalius politinius institutus ir procesus, galios santykių… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • sporto antropologija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Biologijos šaka, tirianti dabarties ir ateities žmogaus kūno brendimo ir lavėjimo požymius, su jais susijusią sportinių laimėjimų tikimybę, remiantis biologijos, psichologijos ir kitų mokslų… …   Sporto terminų žodynas

  • psichologinė antropologija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Filosofijos koncepcija, apibrėžianti žmogaus sampratą remdamasi psichologijos duomenimis. atitikmenys: angl. psychologic anthropology; psychological anthropology vok. psychologische… …   Sporto terminų žodynas

  • Anthropologie — antropologija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Biologijos šaka, tirianti žmogų, jo kilmę, artimiausius biologinius giminaičius, rases, morfologinių ir fiziologinių žmogaus organizmo požymių įvairovę, prisitaikymo dėsnius,… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”