Izraelac

Izraelac
Izraélac m (Izraélka ž) <N mn Izraélci, G Izràēlācā>
DEFINICIJA
stanovnik ili državljanin Izraela
ETIMOLOGIJA
vidi Izrael

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Izraélac — m (Izraélka ž) 〈N mn Izraélci, G Izràēlācā〉 stanovnik ili državljanin Izraela …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Žìdov — m (Žìdōvka ž) 1. {{001f}}a. {{001f}}(židov) rel. pripadnik židovske vjere b. {{001f}}etn. onaj/ona koji/a se izjašnjava pripadnikom židovskog naroda 2. {{001f}}pov. bibl. stanovnik stare židovske države; Izraelac, Judej, Hebrejac 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Židov — Žìdov m (Žìdōvka ž) DEFINICIJA 1. a. (židov) rel. pripadnik židovske vjere b. etn. onaj/ona koji/a se izjašnjava pripadnikom židovskog naroda 2. pov. bibl. stanovnik stare židovske države; Izraelac, Jehuda, Judej, Hebrejac 3. (židov) pren. pejor …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”