hermetizam

hermetizam
hermetìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
1. v. hermetika (1)
2. psih. zatvorenost u sebe, izoliranje od drugih
3. knjiž. pov. pjesnički pravac između dva svjetska rata: svoju poetiku temeljio je na napuštanju logičnog, racionalnog smisla jezika i simbola u korist njihove emotivne vrijednosti, slikovitosti i zvučnosti, postajući tako krajnje nepristupačan običnoj publici
4. pov. rel. religiozno-mistična sekta u helenizmu koja je slavila Hermesa Trismegistosa
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • hermetika — hermètika ž <D L ici> DEFINICIJA 1. skup znanja o tajnim stvarima, o stvarima i pojavama koje su dostupne samo čvrsto zatvorenom krugu ljudi (osobito o magiji, alkemiji i sl.); hermetizam 2. meton. ono što je teško ili nemoguće shvatiti… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”