hidrologija

hidrologija
hidrològija ž
DEFINICIJA
znanost koja se bavi vodama na i ispod Zemljine površine, pojavljivanjem, otjecanjem i raspodjelom vode u vremenu i prostoru, kao i njezinim fizikalnim i kemijskim svojstvima, te djelovanjem vode na okoliš, uključujući i utjecaj na živa bića
ETIMOLOGIJA
hidro- + -logija

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • hidrologija — hidrològija dkt. Jūrų, sausumõs vandenų̃ hidrològija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • hidrològija — ž znanost koja se bavi vodama na i ispod Zemljine površine, pojavljivanjem, otjecanjem i raspodjelom vode u vremenu i prostoru, kao i njezinim fizikalnim i kemijskim svojstvima, te djelovanjem vode na okoliš, uključujući i utjecaj na živa bića ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hidrologija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mokslas, nagrinėjantis vandens savybes, dėsnius ir reiškinius. atitikmenys: angl. hydrology vok. Gewässerkunde, f; Hydrologie, f rus. гидрология, f pranc. hydrologie, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • hidrologija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. hydrology vok. Hydrologie, f rus. гидрология, f pranc. hydrologie, f …   Fizikos terminų žodynas

  • hidrologija — hidrològija sf. (1) TrpŽ mokslas apie žemės vandenų plotus ir vandens judėjimą gamtoje …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • hidrologíja — e ž (ȋ) veda o vodovju: uporaba dosežkov hidrologije v kmetijstvu; sekcija za hidrologijo krasa …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • taikomoji hidrologija — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Hidrologijos šaka, tirianti žmogaus veiklos poveikį upių, ežerų, tvenkinių, pelkių režimo kitimui. atitikmenys: angl. applied hydrology vok. angewandte Hydrologie, f; praktische Hydrologie, f… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Gewässerkunde — hidrologija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mokslas, nagrinėjantis vandens savybes, dėsnius ir reiškinius. atitikmenys: angl. hydrology vok. Gewässerkunde, f; Hydrologie, f rus. гидрология, f pranc. hydrologie, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Hydrologie — hidrologija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mokslas, nagrinėjantis vandens savybes, dėsnius ir reiškinius. atitikmenys: angl. hydrology vok. Gewässerkunde, f; Hydrologie, f rus. гидрология, f pranc. hydrologie, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • hydrologie — hidrologija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mokslas, nagrinėjantis vandens savybes, dėsnius ir reiškinius. atitikmenys: angl. hydrology vok. Gewässerkunde, f; Hydrologie, f rus. гидрология, f pranc. hydrologie, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”