tajnik

tajnik
tȃjnīk m <V -īče, N mn -īci>
DEFINICIJA
onaj koji vodi i rukovodi administrativnim poslovima: 1. škole i fakulteta
2. tvrtke i poduzeća
3. društva, kluba ili slične organizacije
4. stranke [glavni tajnik gradske organizacije]
SINTAGMA
državni tajnik pol. titula u nekim zemljama koju nosi ministar vanjskih poslova
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • tȃjnīk — m (tȃjnica) ž 〈V īče, N mn īci〉 1. {{001f}}onaj koji vodi i rukovodi administrativnim poslovima a. {{001f}}škole i fakulteta b. {{001f}}tvrtke i poduzeća c. {{001f}}društva, kluba ili slične organizacije d. {{001f}}stranke [glavni ∼ gradske… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tájnik — a m (ȃ) 1. kdor opravlja administrativne, organizacijske, tehnične posle: dati navodila tajniku; tajnik šole; dela in naloge tajnika / osebni tajnik / občinski tajnik nekdaj kdor opravlja pisarniške posle na občini; tajnik režije ki med… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tajnik — m III, D. a, N. tajnikkiem; lm M. i, D. tajnikków zwykle w lm «sprawy, miejsca, rzeczy ukryte, tajemne; arkana, tajemnice» Najgłębsze, najskrytsze tajniki czyjegoś życia, czyjejś duszy. Tajniki nauki, sztuki. Badać, zgłębiać tajniki natury,… …   Słownik języka polskiego

  • Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure (Croatia) — Ministry of Sea, Transport and Infrastructure Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Agency overview Formed 1990 Jurisdiction Government of Croatia Headquarters Prisavlje 14, HR 10000 Zagreb, Croatia …   Wikipedia

  • gȅnerālan — gȅnerāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi, koji pripada ili koji uključuje svakog člana skupine, skupa, klase; općenit, opći, sveopći 2. {{001f}}koji nije posebno ograničen ili specificiran [∼na ocjena] 3. {{001f}}u složenim izrazima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • glàvnī — glàvn|ī1 prid. koji je prvi po važnosti, koji je odlučujući, koji je u središtu pozornosti [∼i grad; ∼i kirurg; ∼a proslava]; bitan, osnovni ∆ {{001f}}∼a sestra med. sestra koja u bolnici organizira posao drugih sestara na odjelu; ∼i broj gram.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tajnica — tȃjnica3 ž DEFINICIJA v. tajnik ETIMOLOGIJA vidi tajnik …   Hrvatski jezični portal

  • tajništvo — tȃjnīštvo sr <G mn tāvā/ ā> DEFINICIJA administrativni odjel, ured kojemu je na čelu tajnik [tajništvo škole] ETIMOLOGIJA vidi tajnik …   Hrvatski jezični portal

  • kancelar — kancèlār m <G kancelára> DEFINICIJA 1. pov. a. u antičkom Rimu, niži sudski činovnik b. u srednjem vijeku, upravni dostojanstvenik koji sastavlja, piše, izdaje, ovjerava i čuva isprave c. bilježnik (notar) u nekim gradovima (Korčula, Hvar,… …   Hrvatski jezični portal

  • glavni — glàvnī [b] (I)[/b] prid. DEFINICIJA koji je prvi po važnosti, koji je odlučujući, koji je u središtu pozornosti [glavni grad; glavni kirurg; glavna proslava]; bitan, osnovni SINTAGMA glavna sestra med. sestra koja u bolnici organizira posao… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”