elektrokinetički

elektrokinetički
elektrokinètičkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na elektrokinetiku, koji ima svojstva elektrokinetike
SINTAGMA
elektrokinetičke pojave pojave koje nastaju pri gibanju nabijenih čestica (iona ili koloidnih čestica) kroz medij te pri gibanju medija uz električki nabijenu površinu
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”