erotizam

erotizam
erotìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi eros

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ànālnī — ànāln|ī prid. koji pripada anusu, koji je na anusu, koji je dio anusa [∼i otvor; ∼a infekcija; ∼i čir; ∼i čepić; ∼i erotizam]; čmarni ∆ {{001f}}∼e vrećice anat. parne postrance postavljene vrećice na završetku crijeva u mesoždera; sadrže mirisne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùretrālan — ùretrāl|an prid. 〈odr. lnī〉 koji pripada uretri [∼ni erotizam] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • seks — sȅks m DEFINICIJA 1. biol. skup anatomskih, fizioloških i psiholoških obilježja po kojima se unutar istih vrsta razlikuju ženke od mužjaka; spol, spolnost 2. organska funkcija u reproduktivnom sustavu vrste 3. razg. spolni odnos [imati seks];… …   Hrvatski jezični portal

  • autoerotizam — autoerotìzam m <G zma> DEFINICIJA erotska uzbuđenost vlastitim tijelom, opr. heteroerotizam ETIMOLOGIJA auto 1 + v. eros, erotizam …   Hrvatski jezični portal

  • uretralan — ùretrālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji pripada uretri [uretralni erotizam] ETIMOLOGIJA vidi ureter …   Hrvatski jezični portal

  • analni — ànālnī prid. DEFINICIJA koji pripada anusu, koji je na anusu, koji je dio anusa [analni otvor; analna infekcija; analni čir; analni čepić; analni erotizam]; čmarni SINTAGMA analne vrećice parne postrance postavljene vrećice na završetku crijeva u …   Hrvatski jezični portal

  • amfierotizam — amfierotìzam m <G zma> DEFINICIJA psih. oblik seksualnog ponašanja, naizmjeničan ili istovremeni homoseksualni i heteroseksualni erotski doživljaj ETIMOLOGIJA amfi + v. eros, erotizam …   Hrvatski jezični portal

  • erotizacija — erotizácija ž DEFINICIJA 1. psih. stanje povećane erotske želje 2. stanje i nametanje erotskih tema društvu; erotizam ETIMOLOGIJA vidi eros …   Hrvatski jezični portal

  • heteroerotizam — heteroerotìzam m <G zma> DEFINICIJA psih. erotska uzbuđenost tijelom osobe suprotnog spola, opr. autoerotizam ETIMOLOGIJA hetero + v. eros, erotizam …   Hrvatski jezični portal

  • hipererotizam — hipererotìzam m <G zma> DEFINICIJA psih. prenaglašena spolna osjetljivost i aktivnost; hiperseksualizam ETIMOLOGIJA hiper + v. eros, erotizam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”