fertilan

fertilan
fèrtīlan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
1. biol. a. koji je sposoban za reprodukciju b. koji je sposoban da potakne, održi ili podrži reprodukciju
2. koji je bogat materijalom potrebnim za održavanje biljnog rasta [fertilna zemlja]
ONOMASTIKA
pr.: Fèrtīlio (Brač, prevedeno od Obilinović, obilan)
ETIMOLOGIJA
lat. fertilis

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • fertilizin — fertilìzīn m <G fertilizína> DEFINICIJA biol. tvar koju izlučuju jajašca nekih životinjskih vrsta da bi privukli spermije iste vrste ETIMOLOGIJA v. fertilan …   Hrvatski jezični portal

  • fertirigacija — fertirigácija ž DEFINICIJA agr. dodavanje organskih i mineralnih sastojaka tlu u postupku navodnjavanja ETIMOLOGIJA v. fertilan + v. irigirati, irigacija …   Hrvatski jezični portal

  • fertilitet — fertilìtēt m <G fertilitéta> DEFINICIJA 1. sposobnost žene ili ženke da ima potomstvo; plodnost, rodnost 2. term. broj živorođene djece na 1000 žena dobno sposobnih za rađanje ETIMOLOGIJA vidi fertilan …   Hrvatski jezični portal

  • fertilizacija — fertilizácija ž DEFINICIJA agr. postupci kojima se održava ili povećava plodnost, dodavanje organskih i mineralnih sastojaka tlu radi održavanja njegove plodnosti; gnojidba ETIMOLOGIJA vidi fertilan …   Hrvatski jezični portal

  • fertilizer — (izg. fȅrtilajzer) m DEFINICIJA agr. kemijsko sredstvo koje se koristi za povećanje plodnosti tla; umjetno gnojivo ETIMOLOGIJA engl., v. fertilan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”