fotostereosinteza

fotostereosinteza
fotostereosintéza ž
DEFINICIJA
tehn. fotografski postupak izumljen 1920.: preklapanjem više fotografija daje osjećaj reljefnosti (dubine) slike
ETIMOLOGIJA
foto- (1) + stereo- + v. sinteza

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”