ekskurzija

ekskurzija
ekskùrzija ž
DEFINICIJA
1. putovanje neke grupe sa stručnom, kulturnom, sportskom ili zabavnom svrhom, dulji izlet [učenička ekskurzija; stručna ekskurzija]
2. pren. u govoru, predavanju i sl., skretanje s glavne teme, prelaženje na neku temu koja ne pripada planu izlaganja
ETIMOLOGIJA
vidi ekskurs

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ekskùrzija — ž 1. {{001f}}putovanje sa stručnom, kulturnom, sportskom ili zabavnom svrhom; dulji izlet [učenička ∼; stručna ∼] 2. {{001f}}pren. u govoru, predavanju i sl., skretanje s glavne teme, prelaženje na neku temu koja ne pripada planu izlaganja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ekskúrzija — e ž (ú) 1. izlet, obisk s poučnim namenom: delati, prirejati ekskurzije v tovarne; iti na ekskurzijo; šolska ekskurzija / študijska ekskurzija // udeleženci takega izleta, obiska: sprejeti ekskurzijo 2. redko ekskurz: po ekskurziji o podnebju je… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Processus de régénération (Bulgarie) — Le « Processus de régénération » (en bulgare Възродителен процес, translittération scientifique internationale Văzroditelen proces) a désigné dans la terminologie de la propagande et dans la langue populaire des années 1970 1980 les… …   Wikipédia en Français

  • ekskurs — èkskurs m DEFINICIJA udaljavanje od osnovne misli, odstupanje od predmeta govora i pisanja; digresija, ekskurzija, zastranjenje ETIMOLOGIJA lat. excursio: istrčavanje (excursus: odstupanje, izlet) ≃ excurrere: istrčati …   Hrvatski jezični portal

  • ekskurzíjski — in ekskúrzijski a o (ȋ; ú) pridevnik od ekskurzija: ekskurzijski program …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • izlèt — éta m (ȅ ẹ) 1. krajše potovanje, navadno za razvedrilo, zabavo: delati, prirejati izlete; naredili smo izlet na morje, v gore; hoditi na izlete / avtobusni izlet; celodnevni, daljši, enotedenski izlet; družinski, sindikalni, šolski izlet;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • planetárij — a m (á) 1. naprava za prikazovanje zvezdnega neba in gibanja planetov in lune, kakor se vidijo z zemlje: namestiti, postaviti planetarij // prostor ali stavba, kjer je nameščena ta naprava: ekskurzija v planetarij 2. model planetnega sistema z… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • poúčen — 1 čna o prid., poúčnejši (ú) ki je usmerjen, teži k poučevanju: poučen film; poučna knjiga / poučni izlet ekskurzija; knjiž. poučni slovar enciklopedija, leksikon // iz katerega se kaj dobro spozna: ta primer je zelo poučen; poučna izkušnja… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • romaníst — a m (ȋ) strokovnjak za romanistiko: naš znani romanist / seminar za profesorje romaniste / pog. ekskurzija romanistov iz četrtega letnika slušateljev oddelka za romanistiko …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”