vijek

vijek
vijȇk m <N mn vjȅkovi/vijȇci ekspr.>
DEFINICIJA
1. a. život čovjeka u svojem trajanju, dužina života b. trajanje čega, dužina moguće upotrebe izražene nekim mjernim jedinicama
2. a. knjiš. razg. veliko razdoblje [otkako je svijeta i vijeka oduvijek] b. dugo razdoblje povijesti [kršćanski vijek; industrijski vijek]; era
3. arh. stoljeće [dvadeseti vijek]
SINTAGMA
stari, srednji, novi vijek tri osnovna razdoblja povijesti čovječanstva;
vijek trajanja trajnost čega izražena vremenskom mjerom ili pojmom o trajanju [dug/kratak vijek trajanja]; trajnost, trajanje;
zlatni vijek doba najvećeg procvata, najblistavije razdoblje
FRAZEOLOGIJA
dok je svijeta i vijeka zauvijek, za vječna vremena, dok bude ljudi;
na sve vijeke, na vijeke vjekova, za sve vijeke, za vijeke vjekova bibl. dovijeka, zauvijek;
otkako je svijeta i vijeka oduvijek;
vijek vjekovati retor. živjeti
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. věkъ (rus. vek, polj. wiek), lit. viekas: moć, životna sila ← ie. *weyk-: boriti se (lat. vincere: pobijediti, got. weihan: boriti se)

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • vijêk — m 〈N mn vjȅkovi/ ekspr. vijêci〉 1. {{001f}}a. {{001f}}život čovjeka u svojem trajanju, dužina života b. {{001f}}trajanje čega, dužina moguće upotrebe izražene nekim mjernim jedinicama 2. {{001f}}a. {{001f}}knjiš. razg. veliko razdoblje [otkako… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Dvadeset prvi vijek — Eurovision Song Contest 1995 entry Country Bosnia and Herzegovina Artist(s …   Wikipedia

  • ȕvijēk — pril. 1. {{001f}}u svako vrijeme, u svakoj prilici, svaki put 2. {{001f}}stalno, neprestano [kao ∼] ⃞ {{001f}}još ∼ (njem. kalk.) još i dalje, još i sad …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Nocturne (Secret Garden song) — Nocturne Eurovision Song Contest 1995 entry Country Norway Artist(s) Fionnuala Sherry, Rolf Løvland …   Wikipedia

  • Ostani kraj mene — Eurovision Song Contest 1994 entry Country Bosnia and Herzegovina Artist(s) …   Wikipedia

  • Za našu ljubav — Infobox ESC entry song = flagicon|Bosnia and Herzegovina|1992 Za našu ljubav caption = year = 1996 country = Bosnia and Herzegovina artist = Amila Glamočak as = with = language = Bosnian languages = composer = Sinan Alimanović, Adnan Bajramović,… …   Wikipedia

  • medievàlist — (medièvist) m (medièvistkinja, medièvistica ž) onaj koji proučava srednji vijek, stručnjak za srednji vijek …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • starovjekovni — starovjèkōvnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na stari vijek, koji pripada starom vijeku ETIMOLOGIJA staro + v. vijek, vjekovni …   Hrvatski jezični portal

  • srednjovjekovni — srednjovjèkōvnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na srednji vijek, koji pripada srednjem vijeku [srednjovjekovni običaji] ETIMOLOGIJA v. sredina, srednji + v. vijek …   Hrvatski jezični portal

  • medievalan — mȅdievālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji pripada ili se odnosi na srednji vijek; srednjovjekovan ETIMOLOGIJA nlat. medium aevum: srednji vijek …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”