teoretičarka

teoretičarka
teorètičārka ž <G mn -ā/-ī>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi teorija

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • teorètičār — m (teorètičārka ž) 1. {{001f}}onaj koji se bavi teorijom, koji uspostavlja teoriju; teoretik 2. {{001f}}pren. onaj čiji stavovi i znanja nisu u skladu s praksom; apstraktan duh …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Horvat-Pintarić — Hòrvat Pȉntarić, Vera (1926) DEFINICIJA hrv. povjesničarka i teoretičarka umjetnosti; istraživanja i radovi o baroku, teoretski radovi o modernoj i avangardnoj umjetnosti, vizualnim komunikacijama i dizajnu …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”