trijumvirat

trijumvirat
trijumvìrāt m <G trijumviráta>
DEFINICIJA
1. pov. u antičkom Rimu organ državne vlasti sastavljen od triju članova
2. pren. tri osobe povezane radi zajedničkoga djelovanja
ETIMOLOGIJA
lat. triumviratus ← triumvir: (dosl.) jedan od trojice

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • trijumvìrāt — m 〈G trijumviráta〉 1. {{001f}}pov. u administraciji antičkog Rima kolegijalno nadleštvo od tri člana 2. {{001f}}pren. udružena trojica; trojka (ob. na vlasti, na visokom položaju i sl.), vladavina trojice ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trijumviratski — trijumvìrātskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na trijumvirat ETIMOLOGIJA vidi trijumvirat …   Hrvatski jezični portal

  • trijumviratski — trijumvìrātski pril. DEFINICIJA na način trijumvirata, kao (što radi) trijumvirat ETIMOLOGIJA vidi trijumvirat …   Hrvatski jezični portal

  • trijumvìrātski — pril. na način trijumvirata, kao (što radi) trijumvirat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trijumvìrātskī — prid. koji se odnosi na trijumvirat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trijarhija — trijàrhija ž DEFINICIJA pol. sociol. vladavina trojice, usp. trijumvirat ETIMOLOGIJA grč. triarkhía ≃ tri + arhija …   Hrvatski jezični portal

  • trijumvir — trijùmvīr m <G trijumvíra> DEFINICIJA član trijumvirata ETIMOLOGIJA vidi trijumvirat …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”