agitirati

agitirati
agitírati (Ø, za koga) dv. <prez. agìtīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
usmjereno (u)raditi na pridobivanju ljudi za kakvu aktivnost, obično za uključivanje u organiziran politički rad, akciju i sl.
ETIMOLOGIJA
lat. agitare: raditi

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • agitírati — (∅, za koga) dv. 〈prez. agìtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 usmjereno (u)raditi na pridobivanju ljudi za kakvu aktivnost, obično za uključivanje u organiziran politički rad, akciju i sl. ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • agitírati — am nedov. (ȋ) pridobivati koga za kaj: agitirati za delovne brigade / agitirati za kandidata; agitirati pri volitvah; navdušeno je agitiral med delavci / agitiral je proti njemu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • agitacija — agitácija ž DEFINICIJA 1. agitiranje [vršiti agitaciju], usp. agitirati 2. psih. stanje unutarnje napetosti uz jaku tjeskobu, što se izražava psihomotornim nemirom ETIMOLOGIJA vidi agitirati …   Hrvatski jezični portal

  • agitácija — agitácij|a ž 1. {{001f}}agitiranje [vršiti ∼u], {{c=1}}usp. {{ref}}agitirati{{/ref}} 2. {{001f}}psih. stanje unutarnje napetosti uz jaku tjeskobu, što se izražava psihomotornim nemirom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • frȍntovski — pril. kao frontovac, na način frontovaca, kao u Narodnoj fronti ⃞ {{001f}}raditi ∼ pov. (ob. iron.) izvoditi u masi grube, zemljane radove ručnim alatom [agitirati ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • agitacijski — agitácijskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na agitaciju; poticajni, nagovarački ETIMOLOGIJA vidi agitirati …   Hrvatski jezični portal

  • agitator — agìtātor (agitȃtor) m DEFINICIJA onaj koji agitira [politički agitator; idejni agitator] ETIMOLOGIJA vidi agitirati …   Hrvatski jezični portal

  • agitatoričin — agìtātoričin prid. DEFINICIJA koji pripada agitatorici ETIMOLOGIJA vidi agitirati …   Hrvatski jezični portal

  • agitatorica — agìtātorica (agitȃtorica) ž DEFINICIJA v. agitator ETIMOLOGIJA vidi agitirati …   Hrvatski jezični portal

  • frontovski — frȍntovski pril. DEFINICIJA kao frontovac, na način frontovaca, kao u Narodnoj fronti FRAZEOLOGIJA raditi frontovski pov. (ob. iron.) izvoditi u masi grube, zemljane radove ručnim alatom [agitirati frontovski] ETIMOLOGIJA vidi frontovac …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”