ugnijezditi

ugnijezditi
ugnijézditi se svrš. <prez. ùgnijēzdīm se, pril. pr. -īvši se, prid. trp. ùgnijēžđen>
DEFINICIJA
1. ući u gnijezdo, dobro se negdje smjestiti [ugnijezditi se u krevetu], usp. gnijezditi (1)
2. pren. uvući se u što, ustaliti se negdje, postati domaći, zauzeti dobar položaj (o osobi)
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ugnijézditi se — svrš. 〈prez. ùgnijēzdīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. ùgnijēžđen〉 1. {{001f}}ući u gnijezdo, dobro se negdje smjestiti [∼ u krevetu], {{c=1}}usp. {{ref}}gnijezditi se{{/ref}} 2. {{001f}}pren. uvući se u što, ustaliti se negdje, postati domaći …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ugnježđivati — ugnježđívati se nesvrš. <prez. ugnjèžđujēm se, pril. sad. ugnjèžđujūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. ugnijezditi ETIMOLOGIJA vidi ugnijezditi …   Hrvatski jezični portal

  • U- — {{upper}}U {{/upper}} 1. {{001f}}prefiks složenih glagola i njihovih izvedenica, kojima se označava a. {{001f}}prodiranje pod površinu čega [urezati; uvući] b. {{001f}}dospijevanje u što, u unutrašnjost čega [ugnijezditi se] c. {{001f}}potpuno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ugnježđívati se — nesvrš. 〈prez. ugnjèžđujēm se, pril. sad. ugnjèžđujūći se, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ugnijezditi se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ugnježđenje — ugnježđénje sr DEFINICIJA rezultat gniježđenja ETIMOLOGIJA vidi ugnijezditi …   Hrvatski jezični portal

  • ugniježđenost — ùgniježđenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je ugniježđen ETIMOLOGIJA vidi ugnijezditi …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”