ukokati

ukokati
ukókati (koga, se) svrš. <prez. ùkōkām, pril. pr. -āvši, prid. trp. ùkōkān>
DEFINICIJA
žarg.
1. ubiti (se)
2. pren. uništiti koga, poraziti, jako napakostiti komu
ETIMOLOGIJA
ekspr.

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ukókati — (koga, se) svrš. 〈prez. ùkōkām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ùkōkān〉 žarg. 1. {{001f}}ubiti (se) 2. {{001f}}pren. uništiti koga, poraziti, jako napakostiti komu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ukokavati — ukokávati (koga, se) nesvrš. <prez. ukòkāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. ukokati ETIMOLOGIJA vidi ukokati …   Hrvatski jezični portal

  • kȍknuti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. nēm (se), pril. pr. ūvši (se), imp. kȍkni (se), prid. trp. kȍknūt〉, {{c=1}}v. {{ref}}kokati (2b,3){{/ref}}, {{ref}}ukokati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kókati — (što, se) nesvrš. 〈prez. kôkām (se), pril. sad. ajūći (se), prid. trp. kôkān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) peći kokice, činiti da se zrnje oblikuje u kokice, {{c=1}}usp. {{ref}}kokica (2){{/ref}} 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}postajati kokica,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ukokávati — (koga, se) nesvrš. 〈prez. ukòkāvām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ukokati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kokati — kókati nesvrš. <prez. kȏkām, pril. sad. ajūći, prid. trp. kȏkān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) peći kokice, činiti da se zrnje oblikuje u kokice, usp. kokica (2) 2. (se) a. postajati kokica, oblikovati se u kokice, raskokavati se, usp.… …   Hrvatski jezični portal

  • koknuti — kȍknuti (koga, što, se) svrš. <prez. nēm, pril. pr. ūvši, imp. kȍkni, prid. trp. kȍknūt> DEFINICIJA v. kokati (2b,3), ukokati ETIMOLOGIJA vidi kokoš …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”