brodogradnja

brodogradnja
brodográdnja ž
DEFINICIJA
djelatnost izgradnje brodova; brodograditeljstvo
ETIMOLOGIJA
v. brod + v. graditi

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • brodográdnja — ž djelatnost izgradnje brodova; brodograditeljstvo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • brodograditeljstvo — brodograditèljstvo sr DEFINICIJA v. brodogradnja ETIMOLOGIJA vidi brodogradnja …   Hrvatski jezični portal

  • Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship (Croatia) — Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship Agency overview Jurisdiction Government of Croatia Headquarters Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb, Croatia …   Wikipedia

  • brodogradilište — brodogràdilīšte sr DEFINICIJA poduzeće obrtnog ili industrijskog tipa za gradnju i održavanje manjih ili većih brodova ETIMOLOGIJA vidi brodogradnja …   Hrvatski jezični portal

  • brodograditelj — brodogràditelj m DEFINICIJA onaj koji se bavi gradnjom brodova, onaj koji radi na projektu broda (osoba ili poduzeće) ETIMOLOGIJA vidi brodogradnja …   Hrvatski jezični portal

  • brodograditeljski — brodogràditeljskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na brodograditelje ETIMOLOGIJA vidi brodogradnja …   Hrvatski jezični portal

  • brodograđevni — brodogràđevnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na brodogradnju ETIMOLOGIJA vidi brodogradnja …   Hrvatski jezični portal

  • brodogradilišni — brodogràdilišnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na brodogradilište [brodogradilišni radnik] ETIMOLOGIJA vidi brodogradnja …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”