sulfidi

sulfidi
sulfídi m mn <N sùlfīd, G sulfída>
DEFINICIJA
kem. spojevi metala sa sumporom, soli sumporovodične kiseline, u prirodi prisutne u sjajnicima (npr. olovni sjajnik PbS)
ETIMOLOGIJA
sulf- + -id

Hrvatski jezični portal. 2014.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sulfidinas — sulfidìnas sm. (2) RŽ, DŽ, NdŽ, TrpŽ farm. sulfanilamidų grupės vaistinis preparatas, chemiškai giminingas streptocidui …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulfidni — sùlfīdnī prid. DEFINICIJA koji sadrži sulfid, koji se sastoji od sulfida ETIMOLOGIJA vidi sulfidi …   Hrvatski jezični portal

  • sulfinizacija — sulfinizácija ž DEFINICIJA kem. tehn. površinsko kemijsko tehničko obrađivanje slitina željeza sumporom ETIMOLOGIJA v. sulfidi …   Hrvatski jezični portal

  • sumpor — sȗmpor m DEFINICIJA kem. element (simbol S, atomski broj 16), nemetal žute boje, dobar izolator, pojavljuje se u nekoliko oblika, ob. kao kristalna tvar koja gori plavim plamenom uz zagušujući miris; upotrebljava se u industriji, usp. sulfati,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”